Ob uvedbi obveznega testiranja tudi na Konjiškem nekaj odpora

Udeleženci hitrih testov. Večinoma lepo sodelujejo z zdravstveno ekipo, kakšnih zelo neprijetnih situacij ni.
Piše: Mihael Jelenko, zdravnik v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice

Sem na novo zaposleni mladi zdravnik v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice. Trenutno delam v ambulanti za brise, v ambulanti za preglede covid pozitivnih pacientov, kot pomoč urgentnemu zdravniku v dežurni ambulanti in družinskim zdravnikom v ambulantah splošne in družinske medicine.
Novembra lani, ko sem začel delati v zdravstvenem domu, sem skupaj z medicinsko sestro Matejo Rebernak in ob pomoči zdravnika Klančnika prevzel nalogo izvajanja brisov. Ob začetku drugega vala epidemije je prišlo do nepredvidljivega porasta okužb s covid-19, tako na ravni države kot na ravni naše občine. Presejalnih brisov je bilo v začetku deležno manjše število prebivalcev, le-to pa se je spremenilo s poslabšanjem epidemiološke slike.


Mihael Jelenko, zdravnik

Mihael Jelenko, zdravnik:
“V naši ustanovi, razen zaradi preprostih (in razrešenih) administrativnih zadev, pri testiranjih ne beležimo neželenih odklonov, groženj ali drugih negativnih situacij. Občani so prijazni, komunikativni in potrpežljivi in manjše spore (npr. kdo je prišel prvi in kdo je na vrsti) diskretno razrešijo kar sami.”


 

Obvezno, ne več prostovoljno
Naknadna uvedba množičnega testiranja s hitrimi brisi je bila v začetku mišljena kot prostovoljna oblika testa, s katerim se je lahko širša javnost presejalno testirala ob sumu morebitnega rizičnega stika ali zaradi drugih razlogov. V začetnem obdobju zato ni bilo zaznati nikakršnih zadržkov ali negativnih pripomb.
S ponovnim odprtjem večjih ustanov in služb je prišla odločitev vlade o obveznem presejalnem testiranju specifičnih delovnih skupin, najprej zaposlenih v zdravstvenem sistemu, nato izobra-ževalnega kadra in zdaj še izvajalcev trgovinske dejavnosti. Običajno je odziv na ukrep ali deja-nje, ki je obvezno, nekoliko drugačen kot pri prostovoljnih zadevah, zaradi česar posameznik tudi drugače reagira. Tudi ob uvedbi obveznega testiranja je bilo tako čutiti odpor in v določeni (manjši) meri nezadovoljstvo.

Ali bris boli?

Glede samega pristopa k brisu pa sledeče: ker se ljudje različno odzivajo na testiranje, je od tega odvisen tudi pristop zdravstvenega delavca.
V večini primerov so ljudje ob primernem pristopu in obrazložitvi samega postopka pripravljeni sodelovati. Kadar se pojavi strah ali trema, je običajno dovolj že to, da družinski član, sodelavec ali prijatelj po opravljenem brisu pove, da to pa res ni nič takšnega in strah izniči.
Sam bris pri neprizadeti nosni sluznici načeloma ne izzove bolečine v pravem pomenu, povzroči pa neugoden občutek. Še pri zdravstvenih delavcih, ki se zdaj že skoraj desetič testirajo, se ob odvzemu brisa pojavi grimasa na obrazu.
Seveda je občutljivost na bris nosne sluznice odvisna od več stvari – razdraženosti sluznice, ukrivljenosti nosnega pretina, morebitne predhodne poškodbe, operacije itd. Pri takšnih spremembah je bris nekoliko otežen, lahko se pojavi tudi bolečina. V večini primerov je ljudi strah le ob prvem brisu, ker postopka še ne poznajo, pri ponovitvenih testih pa se le-ta ne kaže, razen v primeru bolečine pri prvem brisu zaradi prej naštetih dejavnikov.

Več delajo, a zmorejo

Občasno nastanejo tudi daljše vrste čakajočih na hitri test.
Foto: bralec

Povečan obseg dela se v zdravstvenem domu vsekakor pozna, saj ni na voljo neomejenega števila zaposlenih, vsak zaposleni pa ima še svoje zadolžitve in delovno mesto.
Člani ekipe za množično brisanje smo tako iz različnih delovišč in začasno prerazporejeni v času brisanja.
Vendar trenutna ekipa, pa če je še tako majhna, ob učinkovitem načinu dela, ustrezni porazdelitvi vlog, medsebojni podpori ter občasno izpuščeni malici ali podaljšanemu delovniku, obvladuje trenutni obseg množičnih brisov v naši občini.
V veliko pomoč so nam tudi vsi pripravniki in študenti zdravstvene nege, ki si trenutno pri nas nabirajo znanje in izkušnje, ter predstavniki civilne zaščite naše občine. Brez slednjih nam tudi dobro organizirani brisi ne bi potekali tako gladko, kot nam uspeva z njihovo pomočjo.

Oglas