Ob dnevu prostovoljstva podelili priznanja, tudi na Celjsko, Konjiško, Zreško in Oplotniško

Ob dnevu prostovoljstva so v Slovenski filantropiji v sklopu nacionalnega tedna prostovoljstva podelili posebna prostovoljska priznanja, tudi na Celjsko, Konjiško, Zreško in Oplotniško.

Prejeli so jih posamezniki, organizacije, šole, projekti, lokalne skupnosti in novinarski prispevki, ki so v preteklem letu na področju prostovoljstva posebej izstopali.
Naziv NAJ MENTORICA PROSTOVOLJCEV je prejela Konjičanka Senta Jevšenak za kakovostno vodenje prostovoljcev in angažirano podporo njihovemu delu v Celjskem mladinskem centru.
Naziv Prostovoljstvu prijazna občina je med drugimi potrdila občina Slovenske Konjice. Priznanje Junaki našega časa podeljujejo z namenom razvoja in promocije prostovoljstva otrok in mladih – naziv je letos dobila tudi OŠ Lava iz Celja, potrdile pa OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, OŠ Zreče, Gimnazija Celje – Center.
Šole so prejele tudi posebno priznanje za angažiranost in inovativnost pri novih projektih so podelili tudi šoli v Oplotnici in Gimnaziji Celje – Center.

Obrazložili so takole …

NAJ MENTORICAPROSTOVOLJCEV

Senta Jevšenak. Foto: MCC

Naziv prejme Senta Jevšenak za kakovostno vodenje prostovoljcev in angažirano podporo njihovemu delu v Celjskem mladinskem centru.
Kot mentorico prostovoljcev Celjskega mladinskega centra Sento Jevšenak ne odlikuje le vloga informatorke, koordinatorice in svetovalke, ampak tudi to, da pri svojem individualnem delu s prostovoljci veliko pozornosti namenja prepoznavanju njihovih močnih točk ter skupaj z njimi identificira željena področja vključevanja v prostovoljsko delo. Prostovoljce spodbuja k dodatnemu učenju, razvijanju lastnih projektov ter v celoti podpira njihov razvoj kompetenc, saj jim želi omogočiti tako osebni kot profesionalni razvoj; marsikatera zaposlitev je bila posledica načrtnega navezovanja stikov med prostovoljci in potencialnimi delodajalci. Razvoj prostovoljčevih kompetenc spremlja preko strokovnih metod in orodij, spodbuja pa tudi samorefleksijo za zaznavanje učnih napredkov. V letu 2020 je imela pomembno vlogo pri izvajanju ukrepov za zajezitev epidemije v Celju, saj je poleg mentorstva 36 prostovoljcem prevzela tudi koordinacijo dodatnih 45 prostovoljcev v okviru Civilne zaščite Celje, ki so med drugimi izvajali tudi varstvo otrok v času zaprtja vrtcev. Verjamemo, da bo kreativen ambient, ki ga za prostovoljce ustvarja Senta, tudi v prihodnje odlično kališče mladih prostovoljcev!

Prostovoljstvu prijazna mesta 

Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice: za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov z dodatnim točkovanjem prostovoljskega dela, promocijo prostovoljstva, možnost uporabe Christianine sobe za izvajanje aktivnosti društev, skrb za starejše in invalidne osebe ter zagotavljanje računalnikov za osnovnošolce.

Občina Žalec: za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov, upoštevanje možnosti sofinanciranja projektov z ovrednotenim prostovoljskim delom, dodatno točkovanje prostovoljskega dela, za podpiranje dela mentorjev prostovoljcev, zagotavljanje možnosti brezplačne uporabe prostorov za delovanje prostovoljskih organizacij, prevoze starejših in promocijo prostovoljstva med mladimi, sodelovanje pri večjih nacionalnih dogodkih, vključevanje župana in zaposlenih v občinski upravi v prostovoljske aktivnosti ter zahvalo župana vsem prostovoljcem.

Junaki našega časa 2020/2021

Z namenom razvoja in promocije prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih podeljujejo naziv Junaki našega časa. Gre za zavode, ki načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in dijakov ter zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev. Vsako leto se druščini »junakov« pridruži nekaj novih šol.
Nekaterim šolam je kljub vsem omejitvam in ukrepom, ki jih je prineslo preprečevanje širjenja koronavirusa, in šolanju na daljavo, uspelo prostovoljske aktivnosti ne le prilagoditi in jih izvajati na visoki ravni, ampak so situacijo izkoristile tudi za izpeljavo novih projektov, zato so dobile tudi posebno priznanje za angažiranost in inovativnost.

OŠ POHORSKEGA BATALJONA, Oplotnica
Ko je prosti čas lahko koristen, je naslov projekta, v okviru katerega so se učenci udejstvovali na različne načine: vrstnikom so nudili učno pomoč preko spleta in v živo, priseljencem pomagali pri učenju slovenščine, sodelovali pri pripravi na prireditve, otrokom v podaljšanjem bivanju pomagali pri branju in ustvarjanju, udeležili so se akcije čiščenja okolja, pisali pisma in pekli piškote za oskrbovance doma upokojencev ter za prvošolčke pripravili igro lov na zaklad.
Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Sanja Bučar.

OŠ ZREČE, Zreče
Sproščen nasmeh, pomoč in skrb za naravo ter sočloveka so bile tudi v tem šolskem letu temelj delovanja in sodelovanja ekipe prostovoljcev. Ozaveščanje in pozitiven odnos do okolja so krepili z aktivnostmi zbiranja odpadnega papirja, zamaškov in nadaljevanjem dolgoletne tradicije Smetko carja. Ob svetovnem dnevu prijaznosti so s prijaznimi mislimi in besedami tudi druge spodbudili k širjenju prijaznih dejanj. Poudarjali so pomen ponovne uporabe in recikliranja ter se lotili aktivnosti, v okviru katerih so iz odpadnih plastenk izdelali knjižno polico in taburet, iz odpadnega lesa pa kažipote. Prostovoljci so, tako kot vsako leto, tudi letos dokazali, da imajo izjemen čut do soljudi in okolja. S svojimi vrednotami so tako pomembno vplivali tudi na ostale učence in zaposlene na šoli ter jim dokazali, da niso silaki, temveč junaki.
Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Manula Štefane.

GIMNAZIJA CELJE – CENTER, Celje
Dijaki so v dobrodelnem projektu #misijaČLOVEK izpeljali 20 dobrodelnih in solidarnih akcij, v katerih so zbirali potrošni material za društva, zavetišča, materinske domove in varne hiše ter z voščilnicami in paketi obdarovali različne skupine. Na dobrodelnem koncertu in v Gregorjevem tednu so zbirali sredstva namenjena za šolski sklad. Tutorji so uvajali dijake prvega letnika ter jim pomagali pri učnih težavah. Nekateri dijaki so v času zaprtja šol ponujali varstvo otrokom delavcev v zdravstvu. Prostovoljsko delo so dijaki izvajali tudi v različnih ustanovah (v osnovnih šolah, šoli s prilagojenim programom, domovih upokojencev, centrih za usposabljanje in rehabilitacijo), tokrat na daljavo.
Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Marjana Turnšek.

OŠ LAVA, Celje
Učenci so starejšim krajanom pripravili in podarili paket prijaznosti, v katerega so zložili ročno izdelane in na roko napisane voščilnice, okraske iz blaga in piškote, križanke … Izvedli so tudi zbiralno akcijo, v kateri so za Hišo Palčica zbirali potrošne dobrine (higienske pripomočke, čistila, oblačila …), pripravili pa so tudi prireditev ob Klopci prijateljstva, izvajali tutorstvo, dostavljali kosila, pomagali v knjižnici in še kaj bi se našlo.
Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Polona Gracer.
(N. K., Vir: Slovenska filantropija)

 

Oglas