O težavah s pitno vodo kmalu na zboru občanov Krajevne skupnosti Bezina

Zaradi težav s pitno vodo v vodovodnem sistemu Gračič – Bezina je za naslednjo sredo sklican zbor občanov Krajevne skupnosti Bezina. 

Krajani so namreč pred dnevi na Občino vložili zahtevo za sklic zbora, saj imajo že dlje trajajoče težave s kakovostjo pitne vode v tem zasebnem vodovodnem sistemu. Občasno pride do onesnaženja, voda je neprimerna za uživanje tudi ob večjih nalivih. Del krajanov si zato prizadeva, da bi njihov vodovod, ki ga zdaj upravlja KS Bezina, predali v javno upravljanje konjiški komunali. Da bi prišlo do prenosa lastništva, mora to potrditi večina uporabnikov oziroma lastnikov omenjenega vodovoda. (NK)

O tem smo med drugim pisali:

Vodovod Gračič – Bezina bo dobil novega upravljavca, pred tem v Bezini zbor krajanov

 

Vodovod Gračič – Bezina: krajani oddali peticijo za ukrepanje, v mesecu dni zbor krajanov

Onesnažena voda v sistemu Gračič – Bezina: Občina predlaga prenos lastništva vodovoda

Na območju vodovodnega sistema Gračič – Bezina onesnaženje: “Voda ima okus po gnojnici!”