O dogodkih minulega tedna na Policijski postaji Slovenska Bistrica

Pri opravljanju del in nalog v času od 23. do 30. marca so policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavali naslednje dogodke in pojave:
Obravnavali so 2 kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari, kaznivo dejanje ogrožanja varnosti javnega prometa in kaznivo dejanje tatvine.
Laporje, 23. marec – obveščeni so bili o kaznivem dejanju tatvine, kjer je neznani storilec oškodoval podjetja za 7000 evrov.
Zgornja Ložnica, 24. marec – obveščeni so bili o kaznivem dejanju poškodovanja tuje stvari, kjer je neznani storilec oškodoval podjetje za 300 evrov.
Slovenska Bistrica, 29. marec – obveščeni so bili o kaznivem dejanju poškodovanja tuje stvari, kjer je storilec lastnika oškodoval za 800 evrov.
Straža pri Oplotnici, 29. marec – obveščeni so bili o kaznivem dejanju ogrožanje varnosti javnega prometa.

Prometna varnost
Obveščeni so bili o 3 prometnih nesrečah, od tega so obravnavali dve prometni nesreči kot prekršek, v enem primeru so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencu izdali pisno obvestilo. Zaradi povzročitve prometne nesreče so povzročiteljema izdali plačilni nalog.
Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Mariboru, izdanih je bilo 5 plačilnih nalogov.

Javni red in mir
Zaradi kršitev javnega reda in miru smo opravili 5 intervencij, in sicer, 4 intervencije v zasebnem prostoru in eno intervencijo na javnem kraju. V treh primerih so intervencijo zaključili z izdajo plačilnega naloga, v enem primeru smo intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška.
Obravnavali so tudi 4 požare.
Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19, so opravili več nadzorov na javnih površinah in ugotovili veliko število kršitev. Pozivajo vse, da upoštevate vsa navodila glede preprečevanja širitve okužbe in da se brez upravičenega razloga ne zadržujete na javnih površinah.