O dogodkih minulega tedna na Policijski postaji Slovenska Bistrica

“Pri opravljanju del in nalog v času od 7. do 14. septembra 2020 so policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavali naslednje dogodke in pojave:

Kazniva dejanja
Obravnavanih je bilo 15 kaznivih dejanj, od tega, 2 kaznivih dejanj vloma, 2 kaznivi dejanji tatvine, 5 kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, 1 kaznivo dejanje zatajitve, 1 kaznivo dejanje grožnje, 2 kaznivi dejanji goljufije, 1 kaznivo dejanje ponarejanja listin in 1 kaznivo dejanje zloraba informacijskega sistema.


Sl. Bistrica, 7. september – kjer je neznani storilec preko noči na neugotovljen način namerno poškodoval nadstrešek bankomata, ter na tak način oškodoval banko za cca. 400 evrov.
Cezlak, 7. september – kjer je neznani storilec v času od 1. do 7.9.2020, pristopil do vikenda in s silo telesa poskušal vlomiti skozi vhodna vrata zimskega vrta. Pri tem je povzročil za cca. 200 evrov materialne škode.
Sl. Bistrica, 8. september – kjer je neznani storilec v dopoldanskem času iz parkiranega avtomobila odtujil emblem proizvajalca avtomobilov, ter na tak način oškodoval lastnika vozila za cca. 50 evrov.
Sl. Bistrica, 10. september – kjer je znana oseba na bankomatu izvršila transakcijo dviga gotovine in po opravljeni transakciji pozabila denar v reži bankomata. Ko se je čez čas vrnila nazaj do bankomata, je ugotovila, da je neznani storilec pred tem našel denar in si ga protipravno prilastil. S tem početjem neznanega storilca je lastnik denarja oškodovan za 20 evrov.
Sl. Bistrica, 11. september – kjer je neznani storilec v večernem času iz prostorov dežurnega zdravnika ZD Slovenska Bistrica, odtujil štampiljko, ter na tak način oškodoval ZD Slovenska Bistrica za cca. 10 evrov.
Čadramska vas, 11. september – kjer je neznani storilec preko noči na gradbišču ob železnici na delovnem stroju namerno prerezal več hidravličnih cevi, ter na tak način oškodoval lastnika delovnega stroja za cca. 4000 evrov.
Pečke, 12. september – kjer je preko noči neznani storilec z neznanim ploščatim orodjem vlomil skozi balkonska vrata stanovanjske hiše, ter iz nje odtujil gotovino in zlati nakit. S tem dejanjem je neznani storilec oškodoval lastnika stanovanjske hiše za cca. 2000 evrov.

Prometna varnost
Obveščeni smo bili o 8 prometnih nesrečah, v 5 primerih smo odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisna obvestila, v 3 primerih pa smo prometne nesreče zaključili z uradnim zaznamkom.
Zaradi vožnje voznikov pod vplivom alkohola smo izvedli 3 ukrepe. Pri tem smo 2 voznikoma začasno odvzeli vozniško dovoljenje in jima zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) izdali plačilni nalog. Zoper 1 voznika pa smo na podlagi 113/A. člena ZP-1, podali obdolžilni predlog za uvedbo postopka o prekršku na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Na podlagi 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), smo 2 voznikoma zasegli motorno vozilo, saj je bilo v postopku o prekršku ugotovljeno, da voznika nista posedovala veljavnega vozniškega dovoljenja.
Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov smo na Okrajno sodišče v Mariboru podali 3 obdolžilne predloge in izdali 22 plačilnih nalogov.

Javni red in mir
Zaradi suma kršitev javnega reda in miru smo posredovali v 8 primerih. Od tega smo 4 krat posredovali v zasebnem prostoru in 4 krat na javnem kraju. V 5 primerih smo kršitelju izdali plačilni nalog, v 3 primerih pa smo zadevo zaključili z uradnim zaznamkom, saj pri interveniranju nismo ugotovili elementov prekrška.
Zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru smo na podlagi 109/2. člena Zakona o prekrških, do iztreznitve pridržali eno osebo, katera se ob interveniranju policistov ni pomirila in ni prenehala s kršitvijo javnega reda in miru.

Dogodki
Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica smo v tem časovnem obdobju enkrat posredovali zaradi sprožitve alarmne naprave v zgradbi trgovine. Ugotovljeno je bilo, da je do sprožitve alarmne naprave prišlo zaradi odprtega okna in posledično prepiha v prostorih trgovine.
Prav tako smo obravnavali požar na gospodarskem poslopju. Pri tem je nastala večja materialna škoda.
Nudili smo tudi asistenco uslužbencem zdravstvenega inšpektorata Maribor, kateri so na območju Policijske postaje izvajali nadzor nad izvajanjem Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom COVID-19.
Prijeten, uspešen in varen prihodnji teden vam želimo policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica.«

 

 

 

 

 

 

 

Oglas