O dogodkih minulega tedna na Policijski postaji Slovenska Bistrica

Pri opravljanju del in nalog v času od 27. aprila do 4. maja so policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavali naslednje dogodke in pojave:
»Obravnavali smo 12 kaznivih dejanj. Od tega eno veliko tatvino – vlom, tri tatvine, tri kazniva dejanja poškodovanje tuje stvari, eno kaznivo dejanje grožnje, eno kaznivo dejanje ponarejanja denarja, eno kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, eno kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe, eno kaznivo dejanje nasilja v družini in eno kaznivo dejanje motenja posesti.

Kalše, 27. april – obveščeni smo bili, da je neznanec poškodoval ograjo oškodovanca in ga s tem oškodoval za 800 evrov.
Slovenska Bistrica, 28. april – obveščeni smo bili, da je neznani storilec v enem izmed trgovskih centrov vnovčil ponarejen bankovec za 50 evrov.
Slovenska Bistrica, 28. april – obravnavali smo kaznivo dejanje nasilja v družini in storilcu izrekli prepoved približevanja.
Dežno pri Makolah, 28. april – obveščeni smo bili, da je neznani storilec oškodovancu posekal drevo ter ga s tem oškodoval za 200 evrov.
Pragersko, 2. maj – obveščeni smo bili, da je neznani storilec izvršil tatvino 600 evrov iz osebnega avtomobila oškodovanca.
Cezlak, 3. maj – obveščeni smo bili, da so neznani storilci proizvodne družbe izvršili večjo količino artiklov in jih s tem oškodovali za 24.000 evrov.
Vrhloga, 3. maj – obveščeni smo bili, da je neznani storilec iz zasebnega prostora izvršil tatvino električnega orodja in s tem lastnika oškodoval za 800 evrov.
Stari Grad, 3. maj – obveščeni smo bili, da je neznani storilec iz zasebnega prostora izvršil tatvino električnega orodja in s tem lastnika oškodoval za 250 evrov.

Prometna varnost
Obveščeni smo bili o 11. prometnih nesrečah. Od tega smo obravnavali 6 prometnih nesreč kot prekršek, v 5. primerih pa smo odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisno obvestilo.
Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov smo podali tri obdolžilne predloge na Okrajno sodišče v Mariboru in izdali 34 plačilnih nalogov.
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je bilo šestim voznikom začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Zoper trojico izmed teh smo podali obdolžilni predlog, trojici pa izdali plačilne naloge.

Javni red in mir
Zaradi kršitev javnega reda in miru smo opravili 4 intervencije v zasebnem prostoru. V treh primerih smo kršiteljem izdali plačilne naloge zaradi kršitev javnega reda, v dveh primerih smo intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška in v enem primeru evidentirali kaznivo dejanje nasilja v družini. V enem primeru smo zaradi zasega predmetov uvedli hitri postopek po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.
Obravnavali smo delovno nesrečo ob podiranju dreves, v kateri je oškodovanec dobil lahko telesno poškodbo. Prav tako smo obravnavali delovno nesrečo v enem izmed bistriških podjetij, v kateri je oškodovanec prav tako dobil lahko telesno poškodbo.
Obravnavali smo požar, v katerem je ena oseba izgubila življenje.
Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 smo opravili več nadzorov na javnih površinah in ugotovili 27 kršitev. Pozivamo vas, da upoštevate vsa navodila glede preprečevanja širitve okužbe in da se brez upravičenega razloga ne zadržujete na javnih površinah.
Prijeten, uspešen in varen prihodnji teden, vam želimo policisti PP Slovenska Bistrica.«