Novosti v Splošni knjižnici Slovenske Konjice

Osnova za intelektualni in kulturni razvoj občanov sta zagotovo bralna kultura in pismenost, saj prav ti v veliki meri prispevata k napredku skupnosti. 23. aprila, ravno ob svetovnem dnevu knjige, so v Splošni knjižnici Slovenske Konjice napovedali izid dveh zloženk: Bralna značka za odrasle in Predšolska pravljična bralna značka.

 

 

Bralna značka za odrasle
Z ‘Bralno značko za odrasle’ želijo v knjižnici spodbujati branje in bralno kulturo pri odraslih. V ta namen je ekipa strokovnih sodelavcev knjižnice pripravila kvaliteten izbor aktualnih in zanimivih knjig. Udeleženci bodo morali prebrati najmanj pet knjig iz seznama in izpolniti zloženko. Do konca leta bodo imeli čas, da izpolnijo zloženko in jo oddajo v Splošno knjižnico Slovenske Konjice.

 

 

Predšolska pravljična bralna značka
Prav tako pa bodo vsakodnevno branje in pripovedovanje poskušali približati predšolskim otrokom. S poslušanjem zgodb se otrok uči novih besed in bogati besedni zaklad. Pravljična bralna značka bo torej namenjena družinskemu branju in ustvarjanju stika s knjigo. Otroci bodo skupaj z odraslimi prebrali najmanj pet knjig iz seznama in izpolnili zloženko ‘Pravljična bralna značka’. Prav tako bodo udeleženci imeli čas do konca leta, da izpolnjeno zloženko oddajo v Splošno knjižnico Slovenske Konjice.

Za udeležence obeh bralnih značk bodo pripravili prireditev, na kateri bodo prejeli knjižne nagrade in priznanja za sodelovanje. Hkrati so ob svetovnem dnevu knjige napovedali javno objavo 5. literarnega natečaja Spirala, za izvirno, še neobjavljeno zgodbo, pesniško stvaritev in pravljico. Izbrana besedila bodo objavljena v tiskani in elektronski obliki 5. literarne revije Spirala. Med izbranimi besedili bo tudi letos uredniški odbor izbral najboljša prispevka, za katera bo knjižnica podelila nagradi 200 evrov, tako za prozo in prav tako za poezijo. Izid revije napovedujejo novembra, ko pripravljajo že 5. literarni festival Spirala.