Novi lastniki želijo v Samostan Studenice vrniti življenje

Samostanski kompleks Studenice je prodan. Novi lastnik je podjetje Enertec iz Maribora. To podjetje se ukvarja z izvedbo sončnih elektrarn, a je v samostanskem kompleksu prepoznalo potencial. Želijo ga oživiti, vsaj deloma že do leta 2025. V začetku aprila so imenovali tudi vodjo revitalizacije samostana. To je umetnostna zgodovinarka, dr. Simona Kostanjšek Brglez. Pred njo je zahtevno, hkratno raziskovalno in operativno delo.

Kako začeti?
Pojasni, da je spomenik zadnjih dvajset let nezadržno propadal in je ponekod tudi nevaren. Zato nameravajo najprej poskrbeti za varnost, nato pa bodo izdelali časovnico poteka projekta. »Dolgoročno želimo samostan znova oživiti, vsaj deloma že v letu 2025. Najprej pa moramo zbrati vse arhivsko gradivo, opraviti temeljite raziskave, historiat, se seznaniti s primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini, povezati se moramo z institucijami in posamezniki, spremljati in se prijavljati na relevantne razpise …«

Kaj bo v samostanu?
Kakšno vlogo bo imel samostan, kakšne vsebine? »O tem še ni govora. Najbolj resno smo resda razmišljali o turističnih namenih, ampak najprej moramo prevetriti različne možnosti. Zavedamo se, da imamo v primeru studeniškega samostana opraviti z izjemnim spomenikom, do katerega smo dolžni pristopiti skrajno previdno in spoštljivo. Zato bomo pri umeščanju vsebin res dobro pretehtali vse možnosti.«

Samostan sameva
Samostan je zadnja leta bolj ali manj sameval, večina nekoč odmevnih prireditev lokalnih organizatorjev je zaradi epidemije v zadnjih dveh letih zamrla. Domače Turistično društvo Samostan Studenice še ima tod svoje prostore, tudi razstavišče. »Tako za zdaj tudi ostaja, želimo si tudi nadaljnjega sodelovanja s TD in celotno lokalno skupnostjo,« doda Simona Kostanjšek Brglez. (B. P.)