Novi dokumentarni film: Pohorske planje moramo ohraniti za zanamce

Matjaž Jež, avtor dokumentarnega filma Življenje pohorskih planj, spodbuja k sonaravnemu razvoju Pohorja.

Matjaž Jež je izjemen poznavalec Pohorja. Upokojeni direktor mariborske enote Zavoda RS za varstvo narave, biolog, naravovarstvenik in ustanovitelj Društva narava Pohorja je skupaj z ekipo sodelavcev posnel dokumentarni film o pohorskih planjah nekoč in danes. Glavno sporočilo 40-minutnega filma je, da je treba Pohorje in njegove planje ohraniti za zanamce.

Naravovarstveni in narodopisni film

Foto: Matjaž Jež (FB)

Snemali so na celotnem slemenu zahodnega Pohorja, na območju do Rogle, kjer so dokumentirali sodobne rastlinske in živalske vrste, v narodopisnem delu filma pa so ob igranem prikazu košnje na stari način na Ostruščici pojasnili, kako so ljudje s planjami gospodarili nekoč.
“Pohorske planje so namreč rezultat tradicionalnega sobivanja človeka in narave in le ob razumevanju tega sožitja lahko planje razumemo, jih v prihodnje skrbno upravljamo in

Borovničev mnogook. Foto: Matjaž jež (FB)

ohranimo za prihodnje rodove,” pravi Matjaž Jež, kajti nekatere vrste hitro izumirajo tudi na tem območju.
Med njimi je metulj borovničev mnogook, katerega številčnost se zadnja leta, odkar ga intenzivno spremljajo, hitro znižuje. Med rastlinskimi vrstami, ki so ogrožene zaradi pretiranega nabiranja, je arnika. V filmu so med drugim pojasnili, kako jo nabirati, da je ne bi izkoreninili.

Česar ne zmore čebela, uspe čmrlju

Snemanje prizorov iz narave je svojevrsten izziv, predvsem snemanje živali, saj jih je v objektiv mogoče ujeti le z veliko mero potrpežljivosti in izkušenj. Med najbolj fascinantnimi prizori, ki jih je ekipi okoli Matjaža Ježa uspelo posneti zgodaj spomladi, je jutranje prebujanje narave, sončni vzhod ob zvokih petja ruševca, sprehod gamsov in jelenov na jutranji paši. Uspelo jim je posneti tudi opraševalce ‘na delu’, kar je v naravi zelo težko. ”

Foto: Mazjaž Jež (FB)

Posneli smo, kako se čmrlju posreči priti v zaprti cvet panonskega svišča, kar zmore le on. Čebele tega ne zmorejo, zato je zelo pomembno, da v naravi ohranimo različne opraševalce, kajti vsak od njih ima svojo pomembno vlogo.”
Premiera dokumentarnega filma, ki je nastal v sklopu projekta Turistične destinacije Zahodno Pohorje ob državnem in evropskem sofinanciranju, je bila aprila v Mislinji. Ali ga bo predvajala tudi RTV Slovenija za zdaj še ni znano, bodo pa ob morebitnem interesu lokalnih skupnosti film predstavili tudi na drugih območjih Pohorja.
zivljenje pohorskih planj
Tradicionalno košnjo pohorskih planj so na Ostruščici prikazali člani folklorne skupine Majsterski Mislinja. Mnogi med njimi so v mladosti dejansko tako živeli, zato je njihova pristna pripoved v govorici telesa posebna dragocenost filma. Foto: Matjaž Jež

Matjaž Jež, avtor filma Življenje pohorskih planj:
“Primerno upravljanje pohorskih planj je ključni faktor za njihovo ohranitev. Tradicionalna raba je bila košnja, ki se je v letih po drugi svetovni vojni opustila in planje so se začele zaraščati. S tem smo izgubili enkratno biotsko in krajinsko pestrost. Če želimo planje obuditi, je pomembno predvsem, da na njih ponovno zagotovimo tradicionalno rabo.”

Oglas