Nove podzemne zbiralnice odpadkov v Celju

Ta teden bodo prebivalci celjskega mestnega jedra dobili že tretjo podzemno zbiralnico odpadkov. Družba Simbio jo bo namenu predala 1. junija na Gregorčičevi ulici. Bolj urejenega videza soseske pa se bodo gotovo razveselili tudi prebivalci Vojkove ulice na Otoku, kjer bo Simbio prihodnji teden postavil nove, velike nadzemne zabojnike ter odstranil obstoječe klasične zabojnike.

Potem, ko je bila konec leta 2018 urejena prva podzemna zbiralnica odpadkov na Muzejskem trgu in nato lani še na Gubčevi ulici, bo prihodnji torek zaživela že tretja, tokrat na Gregorčičevi ulici ob prizidku celjskega zdravstvenega doma. Gre za sklop petih zabojnikov, v katere bodo okoliški stanovalci lahko odlagali plastično in kovinsko embalažo, biološke odpadke, mešane (nereciklabilne) odpadke, papir in karton ter steklo. Namenjena je stanovalcem Gledališkega trga 4, Miklošičeve 7, 9, 11, 11a in 11 b ter Kocbekove 3 in 5. Investitorica podzemne zbiralnice je Mestna občina Celje.

Nizki stroški postavitve

Pomanjkanje prostora pesti tudi stanovalce Otoka. Tu je družba Simbio že lani postavila več zabojnikov sive barve, ki se od obstoječih klasičnih zabojnikov razlikujejo po tem, da so večjih volumnov in zato zasedajo manj prostora, poleg tega pa so odprtine primerne za odlaganje odpadkov iz gospodinjstev (manjše kot na kontejnerjih). Prednost teh t. i. nadzemnic pred podzemnicami je v tem, da se jih da hitro postaviti in po potrebi premestiti, stroški postavitve pa so tudi nižji. Na Otoku so take nadzemnice že na Čopovi, Ob železnici, Ulici V. prekomorske brigade in na Ljubljanski ulici.

Z junijem tudi na Vojkovi

Dve novi zbirni mesti, opremljeni z nadzemnicama oz. nadzemnimi zabojniki, bosta od 1. junija tako zaživeli ob transformatorski postaji pri bloku Vojkova 10-16 in pri garažah pri stolpnici na Vojkovi 1.

Namenjeni bosta stanovalcem od Vojkove 1 do 17. »Verjamemo, da bodo nove zabojnike stanovalci lepo sprejeli, saj bodo z odstranitvijo klasičnih zabojnikov pridobili malce več prostora za zelenice in podobne, gotovo bolj prijetne namene. Manj bo hrupa ob pobiranju odpadkov, videz soseske pa gotovo lepši,« je povedal direktor družbe Simbio mag. Marko Zidanšek.

Naslednja podzemna zbiralnica odpadkov bo umeščena na Stanetovi ulici, kjer se je že začela predhodna arheološka raziskava. (UC)