Nova pravila sprejemanja odpadkov v zbirnem centru Slovenske Konjice*

*** oglasno sporočilo

V zbirnem centru Slovenske Konjice je opaziti povečan obisk, s strani uporabnikov zbirnega centra oziroma povzročiteljev odpadkov. Zbirni center Slovenske Konjice je namenjen izključno samo povzročiteljem odpadkov na območju občine Slovenske Konjice, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki. Zaradi lažjega nadzora nad uporabniki zbirnega centra in zaradi boljše preglednosti odpadkov pri oddaji odpadkov od 1.10.2020 veljajo nova pravila v zbirnem centru Slovenske Konjice.

NA KAKŠEN NAČIN ODDATI ODPADKE V ZBIRNEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE? (velja za vse uporabnike) – NOVO!!

1. Počakajte pred zaporo, ki je nameščena pred vhodom v zbirni center

2. Sprejemniku odpadkov posredujte sledeče podatke:
– pokažite ODREZEK zadnje plačane položnice, OSEBNO IZKAZNICO (ali drug identifikacijski dokument)
– sporočite vrsto pripeljanih odpadkov in izvor odpadkov

3. Ko se odpre zapora,  zapeljite v zbirni center, pri tem upoštevajte cestne oznake in druga opozorila (da zaščitimo zdravje zaposlenih smo bili primorani sprejeti tudi ustrezne preventivne ukrepe z namenom preprečevanja okužbe s koronavirusom), ki so nameščena na vratih zbirnega centra

4. Odpadke odložite skladno z navodili zaposlenih na označena mesta

5. Zapustite zbirni center, pri tem upoštevajte cestne oznake

V primeru ne upoštevanja pravil, odpadkov ne bomo prevzeli.

GRADBENI ODPADKI – NOVO!!

–       ki so na mineralni osnovi (kamenje, pesek, ploščice, beton…) in
–       tistih, ki niso na mineralni osnovi (steklena volna, stiropor ki vsebuje mrežico in lepilo,  gips plošče…)

Letna količina pripeljanih gradbenih odpadkov iz gospodinjstev je do 1m3  brezplačna.

Večjo količina od 1m3 oddanih gradbenih odpadkov je plačljiva po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani JKP.

Večje količine gradbenih odpadkov, ki so na mineralni osnovi lahko oddate na deponiji GMI:

– v SREDO med 14.00 in 17.00 uro in
– v SOBOTO med 9.00 in 12.00 uro

SPREJEM ODPADKOV ZA PRAVNE OSEBE – NOVO!!

Prepuščanje in/ali oddajanje odpadkov v zbirnem centru je za izvirne povzročitelje iz dejavnosti PLAČLJIVO, ZA VSE VRSTE ODPADKOV po veljavnem ceniku.

Vse vrste pripeljanih odpadkov je potrebno PRED ODDAJO in PO ODDAJI odpadkov STEHTATI,  ter PODPISATI evidenčno tehtalni list.

Hvala, ker skupaj z nami izboljšujete okolje in svet na bolje!

Delujemo zeleno, odločamo modro!

Uprava, JKP d.o.o. Slovenske Konjice

*** oglasno sporočilo