Nova mandata predsedniku in poveljniku konjiške Gasilske zveze


Predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice ostaja Tomaž Pahole, poveljnik pa Avguštin Hlastec. Na 68. redni letni skupščini zveze sta oba prejela soglasno podporo delegatov. Ti so med drugim potrdili še vsa poročila za preteklo leto.
Pahole bo torej konjiško gasilsko zvezo vodil še nadaljnjih pet let. Začenja drugi polni mandat, sicer pa zvezi predseduje že od leta 2016, ko je funkcijo zasedel sredi takratnega mandata. Hlastec je poveljnik zveze še nekoliko dlje, od leta 2013. Je pa do nekaterih sprememb letos prišlo v upravnem odboru in poveljstvu, prav tako so na novo izvolili nadzorni odbor.
Nekaj glavnih nalog zveze v novem mandatu je omenjenih v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)
Foto: Uroš Detiček