NK Šmarje pri Jelšah je od podjetja Pišek Vitli Krpan v uporabo prejelo novi defibrilator

Nogometni klub Šmarje pri Jelšah je od podjetja Pišek Vitli Krpan v dar prejelo finančna sredstva za nakup defibrilatorja. Krpan, ki je s proizvodnjo gozdarskih vitel in druge gozdarske mehanizacije v Šmarju pri Jelšah prisoten že več kot 40 let, uspešno sodeluje tudi z lokalnimi deležniki. Odgovornost do lokalnega okolja z namenom izboljšanja kvalitete življenja in nudenja potrebnih storitev družba izpolnjuje s tovrstnimi prizadevanji.

Nogometni klub Šmarje pri Jelšah je vrsto let valilnica perspektivnega nogometnega kadra v mladinskih selekcijah. V klubu poleg slednjih delujejo tudi člani, vseh skupaj je aktivnih nekaj več kot 130 igralcev. Delo z mladimi in skrb za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa sta že skoraj 80 let njihovo osnovno poslanstvo. Nogometni kompleks v osrčju Šmarja pri Jelšah je v neposredni bližini blokov in druge infrastrukture, kjer sta poseljenost prebivalcev in pretok ljudi velika. V tem delu mesta do sedaj ni bilo postavljene omarice z defibrilatorjem, zato je bila pobuda NK Šmarje pri Jelšah za namestitev naprave na objekt ob igrišču dobrodošla in smotrna.

Sodoben AED-HR 501 je povsem nov defibrilator na slovenskem tržišču, ki ima nameščeno vodenje v slovenskem jeziku. Vzdrževanje je preprosto in stroškovno prijazno (zamenjava baterije in elektrod). Defibrilator samodejno opravlja testiranje vseh komponent v aparatu in s tem zagotavlja najvišjo možno varnost ob uporabi. V primeru napake v delovanju aparat samodejno prepreči proženje električnega sunka in s tem prepreči morebitne poškodbe. Naprava je na vidnem mestu nameščena na jugovzhodni strani nogometnega objekta in je tako dostopna vsem.

Pri Krpanu se zavedajo, da so hitra odzivnost in ustrezna oprema v trenutkih, ko pride do zastoja srca zelo pomembni, zato so nogometnemu klubu omogočili nakup potrebnega defibrilatorja. V akcijah ozaveščanja pomena zdravja, solidarnosti in nudenja medsebojne pomoči pa bodo, kot pojasnjujejo pri Krpanu, na lokalnem nivoju sodelovali tudi v prihodnje. (RN)