Cesta CELJE-LAŠKO ni prevozna!

Neurja so se nad Slovenijo znova razbesnela v četrtek zvečer in do petkovega jutra povzročila kar nekaj nevšečnosti. Med drugim je zaradi obilice dežja in kamenja na cesti zaprtih in slabo prevoznih kar nekaj cest. Poplavljajo tudi nekatere reke. Aktualno stanje preverite spodaj.
Aktualizirano ob, glej povsem na dnu.[10:46].

Popolne in delne zapore cest zaradi neurja:
– Dravograd – Maribor: pri Ožbaltu, v Boštjanu in Gortini;
– Dravograd – Ravne na Koroškem – Gorenja vas;
– Med Velenjem in Šoštanjem je na cesti večja količina vode in kamenja;
– Med Velenjem in Arjo vasjo je na cesti velika količina vode, vendar je prevozna;
– Podvoz Voglajna – Savinja poplavljen;
– Podvoz pri Pivovarni Laško v Laškem poplavljen;
– Cesta Skalna Klet – Polule zaprta;
– Podvoz pri čistilni napravi Tremarje zaprt;
– Zaprte ceste na območju Mozirja, Luč in kraja Nazarje;
– Cesta Letuš-Mozirje poplavljena;
– Vransko – Kamnik skozi Tuhinjsko dolino cesta zaprta;
– Trg v Mozirju je poplavljen.
– Zaprta cesta čez Savinjo med Grižami in Žalcem;
– V Kamniku so zaprli vrtce, vse ceste so neprevozne.
– Velenje – Mislinja v Hudi luknji cesta zaprta;
– Dravograd – Slovenj Gradec, v Otiškem vrhu most čez Mislinjo, cesta zaprta;
– Laško – Breze – Šentjur, podvoz v Laškem, cesta zaprta;
– V Laškem podvoz proti Jagočam poplavljen.
– Med Velenjem in Mislinjo v Hudi luknji cesta zaprta;
– Med Laškim in Rimskimi Toplicami (Udmat, Sevce) Savinja poplavlja;
– Podvoz Marija Gradec poplavljen in zaprt;
– Most čez Voglajno za Teharsko cesto je zaprt;
– Cesta Laško-Celje ni več prevozna zaradi velike količine vode!;
– Zaprt most čez Savinjo v Šeščah;
– V Laškem na Zdraviliški cesti pri Mercatorju je cesta zaprta;
– Podvoz Zagrad poplavljen;
– Rečica ob Savinji poplavljena;
– Nazarje poplavljeno;
– V Lučah poplavljeno.
– Dravska kolesarska pot med Mariborom in Ptujem je zaprta zaradi poplavljenih odsekov med Miklavžem in Slovenjo vasjo;
– V Celju, pri izstopu, proti Laškem, zapirajo most čez Savinjo,
– Zaradi naraščajoče vode je možna popolna zapora štajerske avtoceste pri Šempetru;
– V Celju zapirajo vse mostove čez Savinjo;
– Poplavljena cesta v Latkovi vasi;
– Na Štajerski avtocesti med Žalcem in Vranskem poplavljeno cestišče pri izvozu Šempeter;
– Zaprta uvoz in izvoz iz Laškega.
– Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Žalec in Šempeter v smeri Ljubljane ter med priključkoma Šentrupert in Žalec v smeri Maribora.[09:44]
– Most v kraju Letuš je zaprt;
– Zaprta tudi regionalna cesta med Žalcem in Šempetrom, zaradi poplavljenega cestišča;
– Štajerska avtocesta je zaprta med žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani ter od Šentruperta do Šempetra proti Celju, na priključku Šempeter je možen uvoz na avtocesto proti Mariboru;
Štajerska avtocesta je zaprta med Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani ter od Vranskega do Žalca proti Celju.[10:46]