NE gostinstvu in tujim prevoznikom v obrtni coni Tepanje

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo približno deset hektarjev veliko obrtno cono v Tepanju so konjiški občinski svetniki sprejeli na svoji zadnji seji. Z večino glasov so dali jasno vedeti, da drugih dejavnosti, kot so jih lastniki zemljišč navedli v pismih o nameri, ne bodo dovolili. Z odlokom tako med drugim prepovedujejo gostinstvo, ki ga želi v svojo dejavnost vključiti eden od investitorjev (Fijavž Uroš Transport d.o.o.). To podjetje naj bi sicer v tepanjski obrtni coni zgradilo logistični center s parkirišči za tovorna vozila. Dejavnost pa so torej nameravali razširiti.
Več v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE.