Natečaja MOSovi podjetni talenti in iFEEL start-up

Družba Celjski sejem tudi letos vabi na natečaja MOSovi podjetni talenti in iFEEL start-up 2019. Na natečaj MOSovih podjetnih talentov se lahko prijavijo podjetniki oziroma skupine, ki so najmanj 25-odstotni lastnik podjetja, le-to pa ne sme biti starejše od treh let. Med prejetimi pri-javami bo komisija izbrala pet najboljših podjetnih idej, ki jim bo Celjski sejem omogočil učinko-vito predstavitev na MOS-u ter splošno promocijo v vseh komunikacijskih sredstvih, ki bodo to dopuščala. Na natečaj iFEEL start-up pa se lahko prijavijo start-up podjetja, ki prihajajo s podro-čja digitalizacije. Komisija bo prav tako izbrala pet najboljših podjetij, ki jim bo Celjski sejem omogočil učinkovito predstavitev na MOS-u ter splošno promocijo. Na natečaj se lahko prijavite do 5. julija z izpolnitvijo spletnega obrazca, ki je objavljen na splet-ni strani ce-sejem.si.