Največji projekt Stanovanjskega podjetja Konjice je gradnja v Tepanju

Poslovnemu načrtu Stanovanjskega podjetja Konjice za leto 2023 so na svoji seji že dali soglasje občinske svetnice in svetniki. S predajo ključev javnih najemnih stanovanj v novem večstanovanjskem bloku v Spodnjih Prelogah so eno od pomembnih nalog že opravili. Načrtov pa jim tudi za naslednje mesece ne manjka.
Največji letošnji projekt po besedah direktorja Tomaža Rihtaršiča je gradnja prvega objekta s 15 stanovanji v novi stanovanjski soseski v Tepanju. Dogradili naj bi ga nekje do konca leta in nato v začetku naslednjega leta pridobili še vso dokumentacijo in stanovanja predali kupcem. Stanovanj za zdaj še ne prodajajo, zanje pa zbirajo rezervacije. Zanimanje je, in če bo tako resno stekla tudi prodaja, bodo kmalu začeli pripravljati dokumentacijo za objekt B, v katerem pa bodo med drugim že skušali kakšno stanovanje pod ugodnejšimi pogoji ponuditi tudi mladim družinam. Za zdaj kaže, da bodo povprečne cene stanovanj v prvem objektu med 2.300 in 2.400 evrov na kvadratni meter.
Ostale letošnje naloge Stanovanjskega podjetja Konjice so podobne tistim iz preteklih let. Aktivni nameravajo biti tudi na področju zagotavljanja stanovanj z neprofitno najemnino. Skupaj s konjiško Občino želijo pripraviti projekt za izgradnjo neprofitnih stanovanj v Ločah – nov blok je namreč predviden na obstoječem košarkarskem igrišču. Pripravljajo pa tudi ideje za nadaljnjo prenovo kotlovnice. S prenovo kotlovnice pa širijo tudi toplovodno omrežje. Tega so že pripeljali preko reke Dravinje in v letošnjem načrtu je priti do objekta Stari trg 15. (Jure Mernik)

Oglas