Nadzorni svet Stanovanjskega podjetja Konjice podpira ohranitev sedanje oblike podjetja

“Absolutno smo za to, da Stanovanjsko podjetje Konjice ostane takšno kot je.” Takšno je bilo sporočilo predsednika Nadzornega sveta Stanovanjskega podjetja Konjice Branka Bračka po izredni seji. Bračko pravi, da imajo za takšno stališče svoje argumente, prav tako pa jasne ideje, kako zadevo ohraniti.
Kot je znano, je Računsko sodišče konec leta v revizijskem poročilu Občini Slovenske Konjice izreklo negativno mnenje za leto 2020. Med navedenimi nepravilnostmi naj bi bilo tudi to, da Stanovanjsko podjetje za Občino določene dejavnosti opravlja brez javnega razpisa.
O bodočih usmeritvah podjetja, kjer se z revizijskim poročilom ne strinjajo, bo več znanega v naslednjih tednih.