Nad Trebnikom v Konjicah na voljo 20 vrtičkov

Konjičani lahko že od lani brezplačno dobijo v najem svoj vrtiček. Zeliščni vrt Trebnik namreč gosti vse, ki bi radi kaj pridelali sami, pa doma nimajo ustreznega prostora.
Skupna površina za ureditev ekoloških vrtičkov na posestvu, ki ga upravlja socialno podjetje Kooperativa Konjice, je pol hektarja. Vrtički so v treh velikostih: 20, 40 in 60 kvadratnih metrov. Manjši so namenjeni posameznikom, parom in manjšim družinam, največji pa večjim družinam, skupinam in brezposelnim osebam, ki lahko s pridelavo in prodajo viškov tudi dodatno zaslužijo.
Pridelovalci bodo na urbanih ekoloških vrtovih pridelovali pod strokovnim vodstvom Marka Gomboca, ki pridelovalce poleg znanj o načinu pridelave usmerja tudi pri upoštevanju veljavne zakonodaje in uredb za ekološko pridelavo.
Letos je prostor za nove najemnike še na 20-tih vrtičkih, za katere se morajo zainteresirani prijaviti najkasneje do 15. aprila.

Več o najemu vrtičkov pa v jutrijšnji številki lokalnega časopisa Novice.