Načelnik UE Slovenska Bistrica Emil Trontelj: “Potrebujemo dodatne zaposlitve.”

Emil Trontelj, načelnik Upravne enote Slovenska Bistrica je spregovoril o aktualnih razmerah, tudi o načrtovani selitvi aprila naslednje leto, ki bo strankam omogočila storitve na eni lokaciji.

Zaradi prilagajanja procesov dela na Upravni enoti Slovenska Bistrica covid-19 ukrepom, je  trenutno najbolj zaposlen s konceptom ureditve poslovnih prostorov, v katere se bomo preselili spomladi naslednje leto. Kot pravi, gre za vrsto odločitev, ki bodo vplivale na to, kako bodo potekali procesi dela ter kako se bodo v prostorih počutili zaposleni in obiskovalci upravne enote.

Kadrovska podhranjenost
Funkcijo načelnika Upravne enote Slovenska Bistrica je mag. Emil Trontelj prevzel aprila 2015, letos je bil ponovno imenovan na ta položaj. “Ko sem kandidiral, je bila moja ambicija, da po-stanemo vzorno organizirana upravna enota, z visoko stopnjo zaupanja ter zadovoljstva strank, zaposlenih in družbenega okolja. To je postala tudi vizija upravne enote in vsakodnevno se trudimo, da jo uresničujemo,” pravi načelnik.
Trenutno je v kolektivu 38 zaposlenih, pri čemer opozarja na kadrovsko podhranjenost; “Gre pretežno za ženski kolektiv. Glede na velik pripad zadev, so uslužbenci preobremenjeni. Že kar nekaj let smo po podatkih iz primerjalnega poročila, kjer je zajeto delovanje vseh 58 upravnih enot v Sloveniji, po produktivnosti, ki se izkazuje s številom rešenih zadev na zaposlenega, v ožjem vrhu. Dodatne zaposlitve odobrava vlada. Bomo videli, kdaj bodo naše prošnje po dodatnih zaposlitvah uslišane.”


Dovoljenja za tujce
Upravne enote imajo izjemno širok spekter pristojnosti, saj izvajajo naloge iz delovnih področij kar šestih ministrstev. Po besedah načelnika Trontlja to od sodelavcev terja multidisciplinarnost, saj morajo imeti širok spekter znanj, da lahko zakonito, kakovostno in pravočasno rešujejo zadeve in nudijo informacije našim strankam oziroma občanom. “Trenutno je največji pripad zadev na področju izdaje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcev, saj zaradi konjukture in močnega gospodarstva v Slovenski Bistrici z okolico kar nekaj uspešnih podjetij za realizacijo naročil potrebuje tudi tujo delovno silo, saj domačih kadrov ne najdejo v potrebnem številu. Povečano je tudi število vlog za izdajo gradbenih dovoljenj, prav tako pa je tudi precej prometa s kmetijskimi zemljišči. Nekaj manjše od načrtovanega je število vlog za izdajo prometnih dovoljenj in registracijo vozil,” pojasnjuje.
Zaostanki
Z zaostanki se, kot še dodaja načelnik, ne soočajo, je pa zaradi velikega števila vlog nekoliko podaljšan čas do izdaje gradbenega dovoljenja. Vsak izmed uslužbencev ima v reševanju več ko 60 zadev, v mnogo primerih so vključene stranke z nasprotnimi interesi in podobno. “Stremeti pa moramo k temu, da izdamo odločbo, ki bo zdržala tudi v morebitnem pritožbenem postopku, saj bi odprava odločbe na koncu samo podaljšala čas, da investitor pride do želenega dovoljenja,” še dodaja. (Več v tiskani izdaji Bistriških NOVIC).

Oglas