Na Zreškem dejavnih skoraj 200 gasilk in gasilcev

Začetki delovanja na področju požarne varnosti v Zrečah segajo v leto 1919, vendar takratni zreški gasilci še niso bili registrirani kot organizacija.

V Zrečah so gasilsko društvo ustanovili skoraj tri desetletja kasneje, in sicer 3. februarja leta 1946. Vse do danes se je razvilo v uspešno in učinkovito društvo.

Sledijo razvoju
Po besedah aktualnega predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Štefana Posiloviča je požarna ogroženost na širšem Zreškem v minulih desetletjih naraščala tako z razvojem gospodarskih kot tudi negospodarskih dejavnosti. »Prav tako beležimo skokovit razvoj na področju turizma, kjer sta Klimatsko turistični center Rogla in Terme Zreče ustvarila prepoznavnost v domačem in mednarodnem prostoru, prav tako številni drugi zasebni turistični subjekti v Zrečah in okolici. Ob tem nikakor ne smemo pozabiti na razvojne dosežke naše lokalne skupnosti, ki je v zadnjih 25 letih beležila številne velike mejnike. In ambiciozni strategiji razvoja vseskozi aktivno sledimo tudi zreški gasilci, saj nova dognanja na področju razvoja tehnologije in novih materialov od nas terjajo nenehno izobraževanje in usposabljanje v spoznavanju potencialnih ne-varnosti,« pojasnjuje Posilovič.
Kje in kako pomagajo?
Prostovoljno gasilsko društvo Zreče je prostovoljna gasilska enota IV. kategorije in gasilska enota širšega pomena (GEŠP) I. kategorije ter osrednja enota v občini Zreče. Tako društvo danes povezuje 190 članov in članic različnih generacij, od mladine do veteranov.
Operativno območje javne gasilske službe obsega celotno občino Zreče, primarni požarni okoliš pa so krajevne skupnosti Zreče, Dobrovlje in Skomarje ter Klimatsko turistični center Rogla. Ker imajo status gasilske enote širšega pomena, zreški gasilci in gasilke posredujejo tudi v prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi ali na vodi v občinah Zreče in Vitanje ter na štajerski avtocesti.

Letos več intervencij
Na omenjenem operativnem območju je 42,56 km regionalnih cest in 120,44 km lokalnih cest. Kot je še povedal predsednik društva Štefan Posilovič, so v letošnjem letu zreški gasilci opravili že 125 intervencij, kar je bistveno več kot minula leta. Doslej so namreč v enem letu posredovali največ 82-krat. Pogoje za delo imajo dobre. »Trenutno imamo v naših garažah 6 gasilskih vo-zil in priklopno vozilo za nevarne snovi. Lani smo v društvu opravili 13.883 prostovoljnih ur. Pogodba z URSZiR za opravljanje nalog širšega pomena je bila podpisana leta 2001, takrat za celotno območje Upravne enot Slovenske Konjice, od leta 2009 pa za celotno območje občin Zreče in Vitanje,« še dodaja Posilovič.
Tekmovalni uspehi
Za prihodnost gasilstva na Zreškem se ni bati, saj pozorno skrbijo za podmladek v društvu. Razlog za zadovoljstvo pa so tudi tekmovanja. Ekipe Prostovoljnega gasilskega društva Zreče v zadnjih desetih letih dosegajo izjemne uspehe na meddruštvenih tekmovanjih Gasilske zveze, pa tudi med gasilsko konkurenco v celjski regiji ter na državnih tekmovanjih. Ob tem Štefan Posilovič izpostavlja ekipe, ki tekmujejo v najzahtevnejšem gasilskem tekmovanja FireCombat. »V našem društvu Imamo večkratne državne prvake in podprvaka v moški in ženski kategoriji. Še posebej pa smo ponosni na pionirke, ki so bile že dvakrat zaporedoma državne prvakinje.«

Oglas