Na Vitanjskem nekoliko dražji odvoz odpadkov

Gospodinjstva v vitanjski občini, nekaj manj kot 600 jih je, bodo za odvoz odpadkov prihodnje leto na mesec plačevala dober evro več kot zdaj. Na letni ravni bo približno 10-odstotna podražitev posameznemu gospodinjstvu povzročila za okoli 14 evrov višji strošek.

Zakaj podražitev?
Predlog povišanja cene odvoza so vitanjski svetniki potrdili. Prokurist podjetja Saubermacher Boštjan Berlak je namreč pojasnil, da jim zakonodaja na področju ravnanja z odpadki nalaga uvedbo novih standardov, na njihovi osnovi so pripravili Elaborat za leti 2019 in 2020. Podražitev bo postopna. Z oktobrom se bo sedanja cena iz 11,67 evra povzpela na 12,24 evra, z novim letom pa na 12,8 evra. »Razlogov za novo ceno je pravzaprav več. Povišali so se stroški dela, večji so stroški obdelave odpadkov, podražilo se je tudi gorivo, nenazadnje je nova cena prav tako posledica uskladitve novi uredbi o obvezni občinski javni gospodarski službi zbiranja komunalnih odpadkov,« navaja Berlak. Spomnimo, da podjetje Saubermacher za odvoz odpadkov v vitanjski občini skrbi od leta 2012, to je od takrat prva podražitev.

Pobiranje stekla od vrat do vrat
V naslednjem letu pa Saubermacher v vitanjski občini uvaja novost glede odvoza odpadnega stekla. Zdaj jih Vitanjčani dostavljajo na ekološka otoka, poslej bodo steklovino odvažali po sistemu od vrat do vrat. »V ta namen bodo vsa gospodinjstva brezplačno prejela zabojnik. Predvidoma marca prihodnje leto, ko naj bi omenjena novost zaživela. Odvozi stekla so predvideni enkrat na dva meseca oziroma šestkrat na leto,« pojasnjuje prokurist Berlak. Med novostmi veja omeniti še dodatno akcijo zbiranja kosovnih odpadkov ter daljši obratovalnih čas Zbirnega centra v Zrečah, ki ga koristijo tudi Vitanjčani. Ob sredah popoldne in sobotah dopoldne bo odprt dlje kot zdaj.