Na Šolskem centru Šentjur odslej tudi veterinarski tehniki

Na Šolskem centru Šentjur je vsako leto veliko zanimanja za program mehanika. Letos večje zanimanje pričakujejo tudi za veterinarskega tehnika.

Na Šolskem centru Šentjur bodo v naslednjem šolskem letu začeli z izobraževanjem veterinarskih tehnikov. Že pred kakšnimi 20 leti so želeli ponuditi ta srednješolski program, pa v več poskusih, vse do letos, niso uspeli. V štiriletni srednješolski program bodo v novem šolskem letu tako lahko sprejeli 28 dijakov in direktor mag. Branko Šket verjame, da jim bo oddelek uspelo zapolniti. Že več let namreč opažajo zanimanje za tovrstno izobraževanje.
Več in podrobneje pa v današnjem Celjanu!