Na slatinski gimnaziji ponovno zlati maturant

Z uspehom na splošni maturi se je opoldne seznanilo tudi 32 gimnazijcev Šolskega centra Rogaška Slatina. 29 jih je zrelostni uspešno opravilo, trije pa bodo morali ponovno pristopiti k posameznim predmetom. Se pa na šoli ponovno veselijo zlatega maturanta. Mejo 30 točk je uspelo preseči Blažu Jančiču. Tudi z uspehom ostalih dijakov so zadovoljni. Kot je pojasnila ravnateljica mag. Dubravka Berc Prah jih veseli, da so rezultati na maturi primerljivi ocenam, ki so jih dijaki dosegali na koncu 3. in 4. letnika. »Ni odstopanja med ocenami v razredu in ocenami na maturi, kar pomeni, da imajo učitelji kar objektivno sliko o tem, kaj dijaki zmorejo,« je še pojasnila ravnateljica.