Na območju Planine pri Sevnici si želijo predvsem boljših cest

planina 2Planina pri Sevnici je po površini največja krajevna skupnost na Šentjurskem z zanimivo lego. Območje se namreč dotika kar petih občin. Predsednik Krajevne skupnosti Anton Špan je pred časom za Šentjurske novice ocenil, da so za naložbe na Planini v zadnjih nekaj letih namenili več kot 5 milijonov evrov. Opozoril pa je na zelo razvejano infrastrukturo, ki jo je težko vzdrževati. Krajani si na območju krajevne skupnosti Planina pri Sevnici tako želijo predvsem boljših cest, ugotavljajo po pogovoru z njimi v zadnjih Šentjurskih novicah.,
Daljši prispevek o tem, kako krajani ocenjujejo kakovost življenja na Planini, je objavljen v Šentjurskih novicah.