Na konjiški Občini bodo tudi v tem mandatu izpeljali participativni proračun


Na podlagi dobre izkušnje iz prejšnjega mandata so se na Občini Slovenske Konjice odločili, da tudi v tem izpeljejo participativni proračun. Pravilnik so že sprejeli na seji občinskega sveta, predvidoma pa bodo za manjše projekte, ki jih bodo predlagali občani, v naslednjih treh letih skupaj namenili 300.000 evrov. “Z akcijo bomo začeli takoj. Najprej bomo določili neke finančne okvirje, potem pa pozvali ljudi, da dajo predloge. Že zdaj pa se veselim dobrih predlogov,” je dejal župan Darko Ratajc.
Participativni proračun so na Konjiškem uvedli v prejšnjem mandatu. “Izvedli smo veliko projektov, ki so pozitivni. Najbolj pa sem ponosen na to, da smo naredili nekatere stvari, ki jih mogoče brez participativnega proračuna ne bi nikoli naredili,” pravi Ratajc, ki se zaveda, da gre za manjše pridobitve, ki pa so za posamezne kraje, kjer so jih dobili, zelo koristne. (Jure Mernik)