Na Konjiškem je na vrsti gradnja neprofitnih stanovanj

Stanovanjski gradnji želijo v konjiški občini v prihodnje nameniti še več pozornosti. Da pa se bodo tega lotili premišljeno, je župan Darko Ratajc na seji občinskega sveta napovedal, da bodo tudi za to področje naredili strategijo. Župan si želi predvsem dodatnih neprofitnih stanovanj in stanovanj za mlade družine: “Po desetih letih ali celo več letos spet začenjamo z izgradnjo bloka z neprofitnimi stanovanji, enajst jih bo v objektu na Spodnjih Prelogah. Naslednje leto pa želimo zgraditi še en blok v Ločah, kjer zemljišče že imamo.”
Na Občini ob tem tudi iščejo zemljišča za nadaljnjo stanovanjsko gradnjo. Enega so že kupili, Stanovanjsko podjetje Konjice pa ima v lasti zemljišča v Tepanju. “Pomembno je, da najdemo model, s katerim bomo mladim pomagali priti do stanovanj,” je dodal Ratajc. Direktor Stanovanjskega podjetja Konjice Tomaž Rihtaršič je povedal, da so za Tepanje začeli pripravljati projekte za novo stanovanjsko sosesko s 70 stanovanji. Računa, da bodo gradbeno dovoljenje pridobili še letos, ko naj bi že začeli tudi s komunalno ureditvijo, začetek gradnje petih manjših objektov z 10 do 15 stanovanji pa je predviden za naslednje leto. Odvisno od povpraševanja pa bo, s kakšnim tempom bodo v Tepanju gradili. (Jure Mernik)