Na Konjiškem bodo potrebne tudi naknadne volitve

Na Konjiškem bodo potrebne naknadne volitve, in sicer v dveh krajevnih skupnostih, so sporočili z Občinske volilne komisije Občine Slovenske Konjice. Za volitve članov v sveta Krajevne skupnosti Dobrava – Gabrovlje in Krajevne skupnosti Slovenske Konjice v 4. volilni enoti – Zgornja Pristava, namreč ni bilo vloženih dovolj predlogov list kandidatov.
Naknadne volitve bodo v nedeljo, 2. decembra. Rok za oddajo kandidatur pa je 14. november.