Mladi odločevalci v Konjicah kot model dobre prakse za Evropo

Foto_Mladi_Odločevalci_Gorinšek_Pavlič_Bogovič_FOTO_VIR_Pisarna_evropskega_poslanca_Franca_Bogoviča_29.02.2016Simulacija seje občinskega sveta je bila danes popoldne v Slov. Konjicah. Pripravili so jo v sklopu projekta Mladinskega centra Dravinjske doline (MCDD), Mladi odločevalci. Gosta v dvorani Konjičanka sta bila evropski poslanec Franc Bogovič in konjiški župan Miran Gorinšek.

Neža Pavlič, direktorica MCDD, je na simulaciji občinskega sveta Občine Slovenske Konjice kot v. d. županje povedala, da bodo predstavili ideje, ki so njim najbližje. Predlogi mladih so se nanašali na spodbujanja druženja mladih, izgradnjo bazena, organiziranje kulturnih in športnih dogodkov in iskanje načinov, kako zagotoviti denar za kakovostnejše življenje mladih z njihovim vključevanjem v družbeno življenje domače občine. Ponudili so pripravljenost, da pomagajo sami z vložkom lastnega dela, znanja in svežih idej. V razpravi so mladi kar tekmovali v podpori svojim predlogom in z vprašanji skušali izvleči iz svojih kolegov čim večjo argumentacijo, zakaj bi ravno njihov predlog podprli. Na koncu je zmagala ideja »Črno-beli kino na prostem.

Tako župan Občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek kot evropski poslanec Franc Bogovič sta se strinjala, da je model Mladinskega centra Dravinjske doline »Najdi pot v lokalno skupnost – Mladi odločevalci« primeren za širše slovensko okolje ter ga kot model dobre prakse velja ponuditi v promocijo vsem državam članicam Evropske unije.

Po Bogovičevih besedah je pomembno, da se mlade neposredno vpelje, da se sami aktivno preizkusijo pri odločanju v okvirih demokratičnih načel in mehanizmov, ki potekajo v lokalni skupnosti. »Tako jim vlivamo voljo in pogum, da bodo v prihodnosti večkrat odločeni in zavedni, da so predvsem oni tisti, ki lahko prispevajo k spremembam. Na ta način uresničujejo rek ‘na mladih svet stoji’,« je povedal Bogovič.