Ministrstvi: referendum v Rogaški Slatini se lahko izvede, opozicija zahteva izredno sejo

V Rogaški Slatini v zadnjih dneh odmevajo različna stališča glede izvedbe referenduma v času epidemije. Ali se referendum med epidemijo, ko veljajo omejitve oziroma prepovedi gibanja in zbiranja ljudi, lahko izvede?

Kar nekaj prahu je v zadnjih Rogaških novicah zbudilo pismo občana, ki trdi, da je Ministrstvo za notranje zadeve izdalo negativno mnenje glede izvedbe referenduma o postavitvi razglednega stolpa Kristal 13. decembra. Občinski svetniki stranke SD zahtevajo sklic izredne seje občinskega sveta.

MNZ: po dopolnitvah Odloka referendum dovoljen

Z Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) so za Radio Rogla včeraj sporočili, da so v začetku novembra v odgovoru občanu zapisali, da glede na takrat veljavne ukrepe izvedba referenduma ne sodi med dovoljene izjeme. Zdaj menijo, da se referendum lahko izvede.
V odgovoru na vprašanje občana so v začetku novembra namreč zapisali, da glede na takrat veljavni odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi “izvedba referenduma ne sodi med dovoljene izjeme, saj ni bil prepoznan kot nujna naloga oziroma bi moral biti prepoznan kot naloga samoupravne lokalne skupnosti, da se zanj ne bi uporabljale prepovedi iz odloka.”
V izogib nejasni interpretaciji pa so včeraj poslali bolj natančno tolmačenje 4. točke 1. člena odloka. Ta določa, da se odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank, so sporočili z MNZ. Pojasnili so, da se je v vmesnem času omenjeni odlok dopolnil – izvajanje nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih služb in političnih strank je torej dovoljeno.
“Glede na to, da je trenutno dopuščeno izvajanje določenih nalog, smo mnenja, da se referendum lahko izvede, če občinski svet potrdi odločitev za njegovo izvedbo. Na ta način se bo lahko štel med dejavnosti samoupravne lokalne skupnosti. Tako se, ob upoštevanju vseh priporočil, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje, referendum lahko izvede.”

MJU: predpisi referenduma ne prepovedujejo

Tako menijo tudi na Ministrstvu za javno upravo (MJU), od koder so nam v ponedeljek prav tako sporočili, da trenutni vladni predpisi dejavnosti državnih in občinskih organov ne omejujejo. Dodali so, da so v zadnjem obdobju občine že izvedle več nadomestnih volitev, pri čemer so organizacijo volitev prilagodile navodilom NIJZ.
Danes so nam z MJU ponovno sporočili, da za odlog referenduma ni pravne podlage. “Stališče MJU, MNZ in Državne volilne komisije je enotno, referendum se 13. decembra v Rogaški Slatini lahko izvede. Seveda pa morajo občinski volilni organi glasovanje izvesti z dodatnimi organizacijskimi in higienskimi ukrepi. Te izkušnje občine imajo, saj so v zadnjih mesecih izvedli več nadomestnih volitev v občinah Starše, Velenje, Ajdovščina, v teku so priprave na nadomestne volitve svetov krajevnih skupnosti v Slovenj Gradcu.”

Kršitev ustavnih pravic?

Profesor ustavnega prava dr. Jurij Toplak je za časnik Delo izjavil, da bi referendum v teh okoliščinah pomenil kršitev ustavnih pravic občanov, tako zaradi nevarnosti za zdravje kot zaradi nezmožnosti izvedbe na način, da bi občani lahko uresničevali svoje svoboščine. Kršitev bi bila tudi odpoved referenduma. Rešitev tako vidi v prestavitvi glasovanja na poznejši čas ali e-referendum.
Tudi pobudnica referenduma Eva Žgajner želi preložitev referenduma.

Zahteva za izredno sejo

Občinski svetniki iz vrst slatinske SD so 12. novembra podali zahtevo za sklic izredne seje občinskega sveta, kjer bi razpravljali o zakoniti izvedbi referenduma v času epidemije oziroma o zadržanju izvedbe Odloka o razpisu naknadnega referenduma.
Pojasnili so, da so že na zadnji seji, ko so določili datum referenduma (13.12.) izrazili pomisleke glede neprimernosti časa izvedbe, da s pozitivnim mnenjem MNZ niso seznanjeni, radi bi tudi razjasnili navedbe občana v zadnjih Rogaških novicah glede mnenja MNZ.
“Zaradi razjasnitve navedenega ter zadržanja izvajanja Odloka o razpisu referenduma do roka, ko bodo izpolnjeni pogoji oz. bodo pridobljena ustrezna soglasja smo mnenja, da je sklic izredne seje in odločanje o tem na seji Občinskega sveta občine Rogaška Slatina nujen.
Župan mora, skladno 23. členu Poslovnika občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, sklicati izredno sejo v roku sedem dni od predložitve zahteve za sklic. V kolikor seja občinskega sveta ne bo sklicana. lahko to stori predlagatelj sam,” so zapisali v SD Rogaška Slatina.

Občina: sledimo volji volivcev

Na Občini Rogaška Slatina so v prispevku Zakaj ustvarjanje zmede med volivci pred naknadnim referendumom?  med drugim zapisali, da organi občine v celoti in v zakonsko predpisanih rokih sledijo izraženi volji volivcev.
V prispevku med drugim sprašujejo, ali bi MNZ prirpavljajo volilne imenike, če izvedba referenduma ne bi bila mogoča, ali bi MJU posredovalo mnenje, da veljavna volilna in referendumska kampanja ne vsebujeta možnosti za prestavitev referenduma, če bi to ne držalo. “Ali je zaradi predpisane prepovedi zbiranja ljudi organizatorjem referendumske kampanje onemogočeno izvajanje referendumske kampanje (plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih, pošta, družbena omrežja)?” sprašujejo na Občini.
Poudarjajo, da bodo vsi organi Občine spremljali epidemiološko sliko in predpisane ukrepe in volivce obveščali o morebitnih spremembah rokovnika izvedbe referendumskih dejanj. “Kot napisano že uvodoma, pa gre pri določitvi datuma za izvedbo splošnega glasovanja za zakonsko predpisan rok, ki smo ga dolžni zasledovati,” so med drugim zapisali na spleti strani.”
(Nina Krobat, Radio Rogla)

 

Oglas