Ministrica za kulturo z župani Šmarja pri Jelšah, Podčetrtka in Kozjega podpisala pogodbe za obnove gradov

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je včeraj z župani Šmarja pri Jelšah, Podčetrtka in Kozjega podpisala pogodbe za obnove gradov – skupaj gre za več kot 3,6 milijona evrov brez davka.

V šmarski občini je podpisala pogodbo za projekt Kulturna doživetja dvorca Jelšingrad, v Podčetrtku za projekt Doživetja grajskega razgleda, v Kozjem pa za projekt Grad Podsreda.
Kot je ob tem povedala v Šmarju pri Jelšah, so vsi omenjeni projekti v lasti občin in imajo zelo pomembno vlogo za občane. Na ministrstvu si želijo, da bi ti gradovi zaživeli še intenzivneje, saj se kulturna dediščina za naslednje rodove ohranja le, če se uporablja.

Dvorec Jelšingrad

Šmarski župan Matija Čakš je povedal, da so s sofinanciranjem projekta Kulturna doživetja dvorca Jelšingrad rešili gordijski vozel.
V šmarski občini gre za naložbo v rekonstrukcijo dela kulturnega spomenika lokalnega pomena dvorca Jelšingrad. Projekt predvideva tudi razvoj novih turističnih produktov, kot je doživetje virtualne resničnosti.
Z rekonstrukcijo ostrešja in strešnega venca dvorca, menjavo strešne kritine in zagotavljanjem statične stabilnosti objekta bo projekt zaščitil zelo ogrožen objekt kulturne dediščine ter mu dodal nove turistične vsebine, ki bodo s pomočjo sodobnih digitalnih orodij interpretirali in promovirali kulturno dediščino. Izveden projekt bo prispeval h gospodarskemu in turističnemu okrevanju, k trajnostnemu razvoju in kulturnemu turizmu šmarske občine.
Projekt obnove naj bi trajal tri leta in pol. Ministrstvo za kulturo bo zagotovilo dober milijon evrov, Občina Šmarje pri Jelšah pa 274.500 evrov.

Grad Podčetrtek

V Podčetrtku je ministrica podpisala pogodbo z županom Petrom Misjo za projekt Doživetja grajskega razgleda. Gre za projekt obnove dela gradu Podčetrtek, ki ga je občina lani odkupila in tako ohranila pred nadaljnjim propadanjem. Projekt je investicijsko pomemben, ker spomeniku zaradi statične ogroženosti grozi izguba spomeniških lastnosti.
Glavni izziv projekta je spodbujanje razvoja trajnostnega kulturnega turizma z uporabo dediščine in njenih potencialov. Namen naložbe je energetska, programska in statična obnova dela gradu, vključno z obnovo fasade in stavbnega pohištva ter predpriprava statične sanacije na obodnih zidovih.
Hkrati bodo v projektu razviti novi turistični produkti, večinsko nadgrajeni z uporabo digitalnih sredstev in informacijsko-komunikacijskih tehnologij za prezentacijo in promocijo kulturne dediščine ter celotne destinacije Podčetrtek s širšim območjem.
Projekt se bo predvidoma končal konec leta 2024, ministrstvo za kulturo bo za njegovo izvedbo zagotovilo 1,6 milijona evrov, občina Podčetrtek pa bo prispevala skoraj 883.000 evrov.

Grad Podsreda

V občini Kozje pa je ministrica z županjo Milenco Krajnc podpisala pogodbo za projekt Grad Podsreda – kulturna dediščina in turizem v Občini Kozje. Cilj projekta je oživitev kulturne dediščine na gradu s pomočjo razvijanja še dodatne turistične ponudbe. Z vlaganjem v obnovo in modernizacijo kulturnega spomenika, razvijanjem kulturno-turističnih storitev in produktov ter oglaševanjem, obveščanjem in ozaveščanjem javnosti želijo doseči dvig privlačnosti turistične destinacije Podčetrtek, ki zajema tudi območje občine Kozje, in ugled Slovenije na področju kulturne dediščine, kulture in turizma ter spodbujati turistični obisk v destinaciji.
V okviru projekta se bo izvedla celotna obnova romanske kapele, ki za razliko od preostalega dvorca, ki je v zadnjih 30 letih doživel celovito prenovo, še ni obnovljena. Z izvedbo obnovitvenih del in posodobitvijo opreme se je močno izboljšalo stanje objekta in Grad Podsreda je zaživel kot celota, saj so obnovitvena dela omogočila, da je grad dobil stalno vsebino, zagotovljeno je bilo redno vzdrževanje, obnovljen kulturno-zgodovinski objekt pa predstavlja dopolnjujočo turistično ponudbo lokalnega in regijskega območja. Oživitev romanske kapele bo omogočila nadaljnje raziskave in razvoj spoznanj o romanski kulturni dediščini, hkrati pa dodatno ponudbo v turistični ponudbi gradu.
Projekt obnove naj bi trajal do oktobra leta 2025. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na dobrih 1,5 milijona evrov, ministrstvo za kulturo bo od tega zagotovilo slabih 977.000 evrov, preostanek v višini skoraj 260.000 evrov pa Občina Kozje.
Vsi omenjeni projekti so vključeni v načrt za okrevanje in odpornost. (STA, N. K., Foto: Občina Šmarje pri Jelšah, Visit Podčetrtek, Občina Kozje)