Minister za kmetijstvo o razvoju Haloz tudi v Rogatcu

Minister za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo dr. Jože Podgoršek je obisk Haloz začel v Rogatcu. Ta občina geografsko sicer ne spada v haloški del Slovenije, sodeluje pa z občinami tega območja in to predvsem na področju razvoja turizma.

Obisk kmetijskega ministra je bil namenjen seznanitvi z razmerami v sektorju kmetijstva, tako z vidika posledic nedavne pozebe kot epidemije covid-19 ter tudi priprave na novo programsko obdobje Skupne kmetijske politike, posebej pa tudi z lokalnimi razvojnimi načrti za Haloze. V prostorih občine Rogatec se je na delovnem srečanju sestal z županjama in župani haloških občin ter predstavniki vodilnih projektov Lokalnih akcijskih skupin (LAS) ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). »Danes sem v Halozah zato, ker želim skupaj z lokalnimi skupnostmi poiskati priložnosti za razvoj kmetijstva in podeželja. Možnosti razvoja na teh območjih z omejenimi možnostmi bomo našli le v skupnem prizadevanju, ne z nekimi individualnimi akcijam. Po pogovoru z župani sem dobil potrditev mojih predvidevanj, da imamo kar nekaj priložnosti za razvoj«, je dejal minister.

Po obisku ministra je župan občine Rogatec in domačin srečanja Martin Mikolič posebej za naš medij dejal: »Občina Rogatec že skoraj tri leta sodeluje s haloškimi občinami, kamor so nas te občine povabile pri načrtovanja razvoja Haloz, saj so videle dogajanje na področju promocije. Gre predvsem za promocijo kulturne dediščine in iskanja produktov, s katerimi smo bolj prepoznavni in na ta način več obiskovalcev. (J. S.)

 

Oglas