Minister Černač na obisku Obsotelja in Kozjanskega

V sklopu obiska Subregije Kozjansko in Obsotelje (Kozje, Dobje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur in Šmarje pri Jelšah) je Zvonko Černač, minister Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v ponedeljek obiskal Rogatec.

V  dvorcu Strmol je županom omenjenih občin predstavil možnosti črpanja evropskih sredstev v naslednjem programskem obdobju 2021-2027. Lokalne institucije s tega območja je seveda zanimalo, katere so upravičene razvojne naložbe v naslednjem obdobju. Župani so mu predstavili potrebe tega območja in izpostavili dejstvo, da je večina teh občin obmejna, kar predstavlja še dodatno oviro pri razvoju, lahko pa tudi spodbudo. V izjavi pred srečanjem je minister Černač dejal, »Že v sedanji perspektivi so bila sredstva namenjena za različne namene, tako bo tudi v novi finančni perspektivi. Aktivnosti v prihodnje bodo okrepljene, deloma zaradi COVID-a, deloma zato, ker so bile nekatere potrebe zapostavljene«. Pri tem je omenil oskrbo starejših, kjer »bomo skozi sklad za okrevanje in krepitev odpornosti, dali poudarek krepitvi zdravstvenih sistemov in kapacitet, za to območje je pomembna krepitev UKC Maribor in ostalih regionalnih bolnišnic«. Omenil je še področje, ki v tej perspektivi ni bilo zajeto, »govorim predvsem o manjših kanalizacijskih sistemih, ki so povezani s prihodno paradigmo »zeleno«. Verjamem, da nam bo uspelo doseči financiranje manjših čistilnih naprav do 2 tisoč populacijskih enot«. Minister se je dotaknil še reševanja prometne infrastrukture, »ki je v posameznih delih zelo velik in pereč problem«. Upajmo, da je pri tem imel v mislih vsaj obvozno cesto mimo Šentjurja, če že ne Šmarja pri Jelšah.

Minister za razvoj in kohezijo je komentiral še pobude Sveta regije in območnega sveta za Obsotelje in Kozjansko, za podaljšanje roka za oddajo polne vloge za gradnjo kolesarskih poti na tem območju. »Glede na to, da je bil rok za to 2017 in kljub temu, da je podaljšan do januarja prihodnje leto, mislim, da se kaj bistvenega ne bo zgodilo. Menim, da je take projekte potrebno premakniti v naslednjo finančno perspektivo, sedaj pa denar nameniti za tiste projekte, ki so pripravljeni«. (J. S.)

 

 

Oglas