Minister Andrej Vizjak je obiskal Toplarno Celje

Foto Uroš Urlep

Celjska toplarna je edina sežigalnica komunalnih odpadkov v Sloveniji. Včeraj jo je obiskal minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, ki je ob tem poudaril, da njegov obisk ni naključje. Dejal je, da naprava v Celju predstavlja primer dobre prakse v Sloveniji, ki bo lahko pomagal tudi pri načrtovanju ostalih objektov oziroma naprav v državi. Ob tem je pohvalil Toplarno Celje, saj da je odličen primer naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote, hkrati pa poskrbi za lahko frakcijo komunalnih odpadkov, ki jih proizvajajo gospodinjstva.

»V javni obravnavi je bil predlog Uredbe o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov. Uredba je v kratkem predvidena za sprejem na vladi in zatem sledi objava razpisa za podelitev koncesij. V pripravi uredbe kot tudi v pripravi za razpis smo detektirali interes lokalnih skupnosti. Poleg Celja so interes izrazile tudi občine Ljubljana, Maribor in Kočevje,« je napovedal Vizjak.

Celjska toplarna deluje že dvanajsto leto in v tem času nikoli ni presegla dovoljenih mejnih vrednosti, kar se tiče izpustov. Sicer pa celjska toplarna s toploto oskrbuje kar 7.000 celjskih gospodinjstev. V naslednjem časopisu Celjan pa več o podaljšanju koncesije za celjsko toplarno ter aktualnih projektih in dejstvu, da zaradi nje celjske položnice za daljinsko ogrevanje ostajajo nizke.