Mikroposojila***

*** oglasno sporočilo

Mikroposojila – najboljši krediti za samostojne podjetnike ter mikro in mala podjetja! Na Primorski hranilnici!

Primorska hranilnica Vipava d. d. v sodelovanju in v okviru Sklada skladov SID Banke podjetjem omogoča izjemno ugodne vire financiranja.
Samostojni podjetniki, mikro, mala ter zagonska podjetja lahko koristijo sredstva za pokrivanje stroškov in izdatkov poslovnega procesa ali za investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v višini od 5.000 evrov do 25.000 evrov. Ob tem je lahko posamezno podjetje deležno več kreditnih pogodb in skupno višjega zneska kredita.

Značilnosti in prednosti Mikroposojil:

• znesek od 5.000 do 25.000 EUR (posamezno podjetje lahko izkoristi več pogodb)
• brez stroškov odobritve in vodenja kredita,
• brezplačno zavarovanje – samo menice podjetja,
• nižja obrestna mera (subvencionirani 6-mesečni EURIBOR v višini 62,5%),
• ročnost do 60 mesecev,
• brezplačno predčasno odplačila kredita,
• hitra odobritev.

*** oglasno sporočilo