Mestna občina Celje danes praznuje

Mestna občina Celje je leta 1991 za svoj praznik določila 11. april, to je dan kot je leta 1451 Friderik II takrat še trški naselbini podelili mestne pravice. Na ta dan celjska občina zaslužnim občanom podeli najvišja priznanja, celjske grbe. Zlati grb bo prejel Javni zavod Celjske lekarne, srebrnega Narcis Kantardžič in Brane Piano, bronastega pa Simon Dvoršak in Goran Bojčevski. Za odličnost pri študiju bodo podelili največje število kristalnih grbov doslej. Za izjemne študijske uspehe jih bodo prejeli: Iza Herman, Tjaša Jager, Pia Robida, Luka Šrot, Eva Vidak in Sara Železnik. Poleg enajstih grbov bodo letos podelili tudi naziv častne meščanke, ki ga bo za izjemen ustvarjalni opus, vrhunske uspehe in dosežke na področju literature, oblikovanje in ilustratorstva prejela Lilijana Praprotnik Zupančič – Lila Prap. Osrednja prireditev bo nocoj v celjskem Narodnem domu.