Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina predlagala razpis referenduma

Na tokratni seji Sveta Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatino so sprejeli program dela za letos, dodali pa še pobudo občinskemu svetu, da razpiše referendum o uveljavitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Mizarstva.

Točko dnevnega reda o predlogu za pobudo občinskemu svetu naj razpiše referendum je predsednica sveta MKS Rogaška Slatina mag. Andrejka Flucher na sejo uvrstila pri sprejemanju dnevnega reda, zato sta člana sveta mag. Leonida Došler in Ivan Povalej menila, da bi morali pred odločanjem imeti več informacij in slišati tudi argumente s strani predstavnikov občine, ki pa jih na seji ni bilo. Mag. Andrejka Flucher je dejala, da so bili predstavniki občine – tajnik Marko Drofenik in podžupan Boris Fuhrer, vabljeni na sejo. Krajevni svet je tako sprejel predlog predsednice o pobudi za razpis referenduma, ki so jo dopolnili še z pobudo, da na referendumu odločajo samo krajani Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina, ne pa celotne občine.

Krajevni svet je sprejel tudi program dela za letos, ki vsebuje predvsem obnove odsekov nekaterih krajevnih cest. Pri tem si bodo lahko pomagali tudi s sredstvi, ki so ostala pri izvajanju zimske službe, saj je bila zadnja zima precej mila. Iz tega naslova bodo prerazporedili 46 tisoč evrov, kar bo omogočilo ureditev nekaj več odsekov, kot bi jih lahko sicer. Je pa predsednica Sveta MKS Rogaška Slatina povedala, da imajo pri načrtovanju obnove cest marsikje težave s pridobivanjem lastništva zemljišč za ceste, zato prednostno obnavljajo ceste tam, kjer je to urejeno. Tako je bilo tudi v lanskem letu, ko so med drugim asfaltirali cesto proti športnemu igrišču v Negonju, na Cvetličnem hribu, preplastili del ceste v Žiberniku. Ponekod so sredstva donirali tudi uporabniki cest, s čimer so zbrali 19 tisoč evrov, iz proračuna so jih prejeli 390 tisoč, porabili pa 407 tisoč evrov. (J. S.)

Oglas