Med najbolje plačanimi javnimi uslužbenci tokrat nikogar iz Celja

denar_resizeCeljanov ni med najbolj plačanimi javnimi uslužbenci. Tako vsaj razkriva lista najbolje plačanih javnih uslužbencev v maju letos. Zanimivo pa je, da je med 50 najbolje plačanimi kar 49 zdravnikov.

Marca, aprila in maja so najvišje zneske izplačali v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča na Ptuju. Najbolje plačani zdravnik je – seveda z vsemi dežurstvi in dodatki – zaslužil med 11.500 in skoraj 12.000 evrov bruto plače.