Martin Mikolič, župan Rogatca: “Letos je občinski praznik je precej drugačen!”

Pretekli teden so v Rogatcu obeležili občinski praznik. Ob prazniku občine smo se v z županom Martinom Mikoličem spomnili življenja v občini med dvema praznikoma in pogledali še korak naprej. Tudi časa epidemiološke krize se nismo mogli izogniti, saj je ta čas zelo zaznamoval življenja vseh nas.

Pogovori z županom ob prazniku občine so običajno namenjeni pregledu dogajanja v občini med dvema praznikoma. Kako je občino Rogatec zaznamoval ta nevarni virus? “Pomembno je, da v času epidemije nismo imeli večjega števila okuženih občanov, k čemur je prav gotovo pripomoglo izvajanje ukrepov in spoštovanje navodil. Menim, da smo lokalne skupnosti svojo nalogo dobro opravile, spoprijeti smo se morale s številnimi nevšečnostmi in nalogami, ki jih do sedaj pač nismo izvajali. V mislih imam predvsem obdobje, ko je bila razglašena epidemija. To je bil čas negotovosti, strahu in velike odgovornosti, tako na strani občine kot inštitucije, kot tudi pri prebivalstvu, ki pa je navodila stroke spoštovalo in upoštevalo, tako da lahko našim občankam in občanom izrečem samo pohvalo.”

Bomo pa očitno še nekaj časa morali živeti s prisotnostjo koronavirusa. Kako drugačno je življenje v rogaški občini zaradi tega? “Drži, da bomo s prisotnostjo koronavirusa morali živeti, vendar upam, da res samo kratek čas. Prav gotovo lahko rečemo, da je življenje drugačno, kot smo ga bili navajeni pred pojavom virusa. Utrip družbenega ali pa družabnega življenja v določenem kraju narekujejo prireditve, dogodki, otvoritve in še bi lahko našteval … vsaj pri nas je tako. Vendar ukrepi za zajezitev virusa teh aktivnosti trenutno, žal ne dovoljujejo oz. če že, potem v omejenem obsegu. Menim, da trenutno živimo v obdobju, ko je najbolj pomembno odgovorno vsakodnevno obnašanje tako posameznika kot širše družbene skupnosti. Verjamem pa, da bomo, ko bo virus uspešno premagan, na vse omejitve, ki smo jih trenutno deležni, kar hitro pozabili.”

Seveda pa življenja v občini Rogatec med dvema praznikoma še zdaleč ni obeležil samo nevarni virus. Po katerih projektih si boste zapomnili čas od lanskega septembra? “Tako je. Kljub koronavirusu smo v času od zadnjega praznovanja izvajali zakonsko obvezne naloge kot tudi določene investicije, ki smo jih planirali v letošnjem proračunu. Kljub temu da v letošnjem letu ne moremo govoriti o nekem velikem projektu, kar se finančne vrednosti tiče, pa smo izvedli kar precej manjših, ki pa so prav tako pomembni za naše kraje in ljudi, ko govorimo o večji turistični prepoznavnosti, zdravstveni skrbi za občane, urejanju cest in vodovodnega omrežja, dostopa do WI-FI omrežja, zagotavljanja požarne varnosti itd.”

Na območju rogaške občine je država v zadnjem letu izvedla dva pomembna infrastrukturna projekta, predvsem obnova ceste proti Dobovcu je zelo pomembna. Kakšna je bila vloga občine pri tem projektu? “Če me sprašujete o vlogi občine pri projektih, ki jih vodi država, si pač kot župan vztrajen, da se določen projekt, ki ni le državnega, ampak je tudi lokalnega pomena, izvede. Za konkretni projekt je bilo treba vložiti kar precej truda, da je prišlo do realizacije. Za nas pa je zelo pomemben tudi način in višina sofinanciranja in slednjega je, razen objekta avtobusne postaje, financirala država oz. Ministrstvo za infrastrukturo. Veseli nas lahko, da se za ta pomembni cestni odsek Rogatec–Dobovec izdeluje tudi projektna dokumentacija za državno daljinsko kolesarsko pot, kot tudi za preostali del pločnika proti mejnemu prehodu.”

Katere infrastrukturne projekte bi še izpostavili? Gotovo je pomembna ureditev zobozdravstvene ordinacije v Zdravstveni postaji Rogatec. “Ustrezni delovni pogoji, to pomeni urejeni prostori in temu primerna oprema, so prav gotovo pomembni za izvajanje določene dejavnosti. S tem namenom smo se v letošnjem letu, skupaj z Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah, lotili konkretne investicije. S tem je omogočeno nudenje kvalitetne storitve zobozdravstvene oskrbe, in prepričan sem, da bodo tudi uporabniki, to so naše občanke in občani, zadovoljni.”

Tako pri razvoju turizma kot tudi sicer so zelo pomembni ljudje. V delovanju občine v tem mandatu se čuti aktivnost podžupanje Mojce Šmit. Kako ste zadovoljni s tem sodelovanjem, pa tudi z občinskim svetom?

Tudi sam še vedno zagovarjam stališče, da so pri izvajanju vseh aktivnosti najpomembnejši ljudje. Le sposobni ljudje lahko ustvarjajo uspehe na različnih področjih, nič ti ne pomaga denar, če se z nesposobnim ‘managiranjem’ lahko vse zavozi … Podžupanja Mojca Šmit, ki je zadolžena za področje družbenih dejavnosti, se z novimi idejami trudi za še več aktivnosti na tem področju, v katere bi bile vključene različne generacije, od mladih do starejših. Bistveno je, da tako posamezniki, predvsem pa društva, začutijo potrebo po nekih novitetah, je pa res, da ne smeš nikomur nič vsiljevati, in to moramo vsi spoštovati. Kar se tiče občinskega sveta, želim izraziti zadovoljstvo, da se vsi skupaj trudimo, da bi čim več naredili za dobrobit naših občanov, in temu primerne so tudi razprave na občinskem svetu.

Z ljudmi je zelo povezana usoda Gorenja v Rogatcu. Kakšne informacije v zvezi s tem imate? Si prizadevate za ohranitev tovarne v kraju? “Vemo, da je nov lastnik na začetku leta napovedal odpuščanje delavcev, predvsem zaradi upada proizvodnje gospodinjskih aparatov, zadeva pa se je še bolj potencirala z izbruhom korona epidemije. Kar se tiče tovarne v Rogatcu, in s tem povezanih zaposlitev v prihodnje, sem bil vseskozi v kontaktu z vodstvom Gorenja. Moram poudariti, da je bilo sodelovanje, tako z bivšim predsednikom uprave kot tudi sedaj z vodstvom novega lastnika, zelo dobro, saj sem bil vseskozi seznanjen s prihodnjimi načrti ter aktivnostmi tovarne v Rogatcu. Tovarno v Rogatcu rabimo, saj nam daje številna delovna mesta. Me pa veseli, da vsaj nekateri, ki odločajo o prihodnosti Gorenja, niso čez noč pozabili, da sem nekoč tudi sam kot vodja razvoja, predvsem z inovativnimi dejanji, soustvarjal podobo uspešne tovarne v Rogatcu. No, v tem trenutku je najbolj bistveno, da v Rogatcu ne bo odpuščanj, še več, razveseljuje namreč dejstvo, da so se sedaj pokazale potrebe po novih delavcih.”

Vse to in še več lahko preberete v tiskani izdaji Rogaških novic. (J. S.)

Oglas