Mariborsko-zreški Weiler Abrasives posluje dobro

Mariborska družba Weiler Abrasives, ki deluje tudi v Zrečah in Ločah, v teh turbulentnih časih dobro posluje, pravijo v podjetju, kjer že pogumno pogledujejo v leto 2022.

S količino naročil so več kot zadovoljni in tudi trend za naslednje leto je obetaven. Podrobnejših informacij o letošnjem poslovanju sicer ne izdajajo, prav tako ne trenutnega števila zaposlenih. Poudarjajo pa, da že več mesecev aktivno iščejo nove sodelavce različnih profilov.
V zadnjih mesecih se tudi v tej družbi soočajo z izzivi korona krize, začasno motenimi oskrbnimi verigami in podražitvami materialov ter energentov. Kljub temu v prihodnje načrtujejo nekaj naložb v posodobitev proizvodnje.
Mariborsko-zreški proizvajalec umetnih brusov in tehničnih tkanin Weiler Abrasives je minulo leto zaključil z dobro desetino nižjim obsegom proizvodnje, kar pomeni okoli 66 milijonov evrov. Kljub temu so beležili le nekaj nižji dobiček iz poslovanja kot leto prej. V letu 2020 so morali po-slovanje prilagajati okoliščinam v zvezi z epidemijo, kar jim je po zagotovilih vodstva uspelo. Tako so kljub nižji proizvodnji z vidika denarnega toka vzdržali brez zadolževanja ter finančno izredno močni, so spomladi sporočili iz podjetja. Na treh lokacijah, v Zrečah, Ločah in Mariboru, je bilo skupaj zaposlenih okoli 750 ljudi. (N. K.)