Mala vetrna elektrarna v Kalšah vendarle bo?

Krajani Šmartnega na Pohorju soglašajo z gradnjo male vetrne elektrarne v Kalšah, vsaj večina med njimi. Minulo nedeljo je v kraju potekal referendum oz. ljudska iniciativa. Na glasovanje je prišlo nekaj več kot polovico volilnih upravičencev, glasovalo naj bi jih 428. Rezultat pa je bil precej tesen. Večina, 53 odstotkov glasujočih, je bilo proti razveljavitvi soglasja za gradnjo.


»Volivci so odločili, da se soglasje krajevne skupnosti, ki je bilo dano za postavitev MVE v Kalšah, ne razveljavi. To pomeni, da so potrdili odločitev svetnikov in na neki način izkazali strinjanje s tem, da je KS pred časom dala soglasje k postavitvi MVE v Kalšah,« je povedal predsednik krajevne skupnosti Modest Motaln.
»To je bila edinstvena priložnost, da povemo, ali želimo take objekte postavljati v naše lokalno okolje ali ne. Izkazalo se je, da so ljudje naklonjeni postavitvi vetrnih elektrarn na območju KS Šmartno na Pohorju,« dodaja Motaln in napoveduje, da je v prihodnje tam predvidenih še več takih objektov. Krajevna skupnost je namreč že lani izdala tudi soglasje za postavitev 14 malih vetrnih elektrarn v Bojtini in Frajhajmu, na meji s sosednjo občino Ruše. (B. Petelinšek)

Oglas