Mag. Franc Dover, direktor JKP Konjice, o viziji podjetja

dover franc 2013 2V pogovoru za lokalni časopis NOVICE je direktor konjiškega podjetja JKP pred Dnevom Zemlje spregovoril o aktualnem dogajanju in načrtih podjetja. Za bralce portala www.novice.si objavljamo  poudarka.

Kaj vse ste v podjetju (iz vaše vizije) do sedaj že dosegli?
Dosegli smo ogromno. Izpostaviti bi morda želel še ne tako zelo preteklo dogajanje v mesecu marcu. Na svetovni dan vode, 22. marca 2016, smo z lokalno skupnostjo pristopili k projektu “Občina na poti k 0 odpadkov”. Upamo in verjamemo, da bomo kot prva lokalna skupnost na Štajerskem in 7. občina v Sloveniji na tem “skupnem potovanju” z našimi uporabniki prepozna-li korist tega dejanja za naše okolje in navsezadnje tudi za našo denarnico.
Bodimo vzor našim potomcem, pokažimo jim, da smo zmogli dovolj energije in medsebojnega razumevanja, da želimo ohraniti zdravo in čisto okolje ter zdravo pitno vodo. Oboje potrebujemo za naše zdravje in udejanjenje naših želja in resnično upamo, da ne bomo potrebovali pisati zakonov, kot sta: “NE ONESNAŽUJ NARAVE”, “NE MEČI HRANE MED ODPADKE”.
Drugače pa sem osebno najbolj ponosen na svoje sodelavce, ki so se bili pripravljeni skupaj z mano izobraževati in nadgraditi naše skupno delo. Delo v komunalnem podjetju je velik izziv, tako s strani uporabnikov kot tudi s strani pričakovanj predstavnika lastnika. Konkretni dosežki pa so odvisni tudi od ravnanj naših uporabnikov, saj nas brez njih sploh ne bi bilo. Upamo, da smo upravičili njihovo zaupanje ter ustvarili podlage za dobro delo tudi v prihodnosti.
Kaj je trenutno največja skrb oziroma prioriteta podjetja?
Največji izzivi za naše podjetje so zmanjševanje izgub vode na vodovodnem omrežju, obnova le-tega in sočasne posodobitve kanalizacijskega omrežja ter zmanjševanje količin mešanih komunalnih in bioloških odpadkov ob sočasnem optimiranju stroškov poslovanja in cen stori-tev gospodarskih javnih služb.
Cene naših storitev so primerljive s primerljivimi lokalnimi skupnostmi in podjetji, našim upo-rabnikom pa zagotavljamo vse storitve, od vodooskrbe, ravnanje s komunalnimi odpadnimi vo-dami do ravnanje s surovinami (odpadki).

Celoten pogovor v lokalne časopisu NOVICE z 21. aprila 2016.

Oglas