Mag. Branko Kidrič: “Pomembno je, da znamo stopiti skupaj, ko gre za velike razvojne projekte!”

Mesec julij je v občini Rogaška Slatina vsako leto posebej slovesen mesec, saj občina praznuje svoj praznik. Zaradi znanih dogajanj, povezanih z bojem proti koronavirusu, je letošnje praznovanje precej okrnjeno, a vseeno bodo nocoj izročili letošnje občinske plakete, priznanja in razglasili častnega občana. Je pa bilo letos v času prazničnega meseca precej manj dogodkov kot prejšnja leta, a ne za to, ker bi občinska uprava manj delala, ampak zaradi že omenjenih omejitev. Da je bilo v minulem letu veliko postorjenega, bo v nadaljevanju povedal župan, mag. Branko Kidrič, ki v prazničnem intervjuju pove še marsikaj zanimivega.

Začniva z aktualnimi dogodki. Po zatišju zaradi boja proti koronavirusu sedaj izvajate veliko aktivnosti. Prejšnji ponedeljek ste začeli z gradnjo stanovanj, kjer ste uspeli s sodelovanjem stanovanjskega sklada, kar je še en dokaz dobrega sodelovanja z državnimi institucijami. Kako vam to uspeva? “V štiriletnem programu je tudi izgradnja desetih neprofitnih stanovanj. Namero za sodelovanje pri tem projektu smo na Stanovanjski sklad RS oddali že leta 2017. Z njimi smo do danes že realizirali tri podobne projekte. Ocenili smo kot smiselno tovrsten objekt postaviti tudi v krajevni skupnosti Kostrivnica, s ciljem, da povečamo stanovanjski fond in da poskušamo vplivati na možnost povečanega števila otrok v podružnični osnovni šoli Kostrivnica, da bi tam lahko ponovno vzpostavili samostojne oddelke. Pomembno je dejstvo, da smo pri zadnjem razpisu za neprofitna stanovanja od petindvajsetih upravičencev dodelili dvajset stanovanj, kar je 80 %, ostalo nam jih je le še pet. Da pa bi bil razpis aktualen in bi lahko nova stanovanja dobili tisti, ki so v tem trenutku upravičeni, smo v letošnjem letu že izvedli nov razpis, na katerega je prispelo 22 vlog. V letošnjem in v prihodnjem letu bomo zagotovili osemnajst stanovanj, kar pomeni, da potrebe po neprofitnih stanovanjih v celoti pokrivamo.”

Drugo aktualno dogajanje je povezano s kadrovskimi zadevami. Niste bili zadovoljni z odločitvijo občinskega sveta, da ne da soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za turizem in kulturo. Verjetno tudi zaradi tega, ker ta zavod čaka sedaj in v prihodnje obilo dela pri promociji slatinskega turizma, zelo prizadetega zaradi nevarnega virusa? “Pristojnost imenovanja direktorja javnega zavoda je na svetu zavoda. Svet zavoda je izglasoval predlog, da se za naslednji mandat direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina imenuje dosedanjega direktorja. V občinskih strokovnih službah smo predlog Sveta zavoda proučili in predlagali, da se poda pozitivno mnenje k temu imenovanju. Občinski svet se je odločil drugače in s tem prevzel svoj del odgovornosti. Dejstvo je, da zavod čimprej potrebuje direktorja, ki bo usklajeval predvidene aktivnosti, ki se nanašajo na povečano promocijo in zastavljen program dela.”

Gradnji stolpa in tudi nadhoda imata precej nasprotnikov. Kako odgovarjate na njihovo mnenje, da sta ti dve investiciji nepotrebni? “Za odgovor na to vprašanje naj spomnim na nekaj dejstev iz zgodovine večjih posegov v prostor v zadnjih nekaj desetletjih v Rogaški Slatini. Leta 1989 je bila ukinjena državna cesta od bivšega Elektra do restavracije Bohor in pomaknjena ob železniško progo. Takrat je bilo precej nasprotovanja, vendar se je projekt pokazal kot izjemno dober. Leta 1998 smo prestavljeno državno cesto še nekoliko spremenili, odstranili gasilski dom in v Prvomajski ulici zgradili novega. Na tem odseku smo zgradili 145 novih parkirišč. Pravo popestritev pa je pomenila izgradnja promenade na lokaciji bivše državne ceste. Tudi v tem času je bilo precej nasprotovanj in besed, da so ti projekti nepotrebni. V obdobju od leta 2006 do 2010 smo zgradili dve novi vpadnici oz. povezavi med zunanjo obvoznico in centrom mesta, po Prvomajski ulici in Stritarjevi ulici in tudi takrat je bilo kar nekaj nasprotnikov, češ da tovrstnih projektov ne potrebujemo in kaj bomo s temi krožišči. Danes smo z zgrajeno cestno infrastrukturo lahko vzor marsikateri občini. Menim, da se nekaj podobnega dogaja danes z izgradnjo nadhoda in stolpa. Naš cilj je, da bi z nadhodom povezali obstoječe kolesarske steze in ožje zdraviliško jedro z vznožjem Tržaškega hriba, ki ima velik potencial za razvoj turizma. Nadhod bo namenjen tako pešcem kot tudi kolesarjem in bo dovolj širok za sočasno uporabo obeh skupin. Razgledni stolp bo generator povečanega števila gostov, ki jih danes še kako pogrešamo in menim, da se tisti, ki so danes proti, ne zavedajo, da gre za projekt, ki prinaša prihodke. Jeseni bomo predstavili finančno konstrukcijo ter projekcijo poslovanja in verjamem, da bo takrat marsikdo spremenil svoje mnenje in začel verjeti, da ta projekt ustvarja dodano vrednost turistični destinaciji. O tem, koliko imata ta dva projekta nasprotnikov, je težko govoriti. Lahko povzamem dogajanje na seji občinskega sveta, kjer so štirje člani svetniške skupine ene stranke nasprotovali sprejetju odloka. Motila jih je veduta in da se projekt ne bo sam pokrival. Predstavniki sedmih strank in list so soglasno potrdili spremembo tega odloka. Povedali so, da ga podpirajo zato, ker ga podpirajo mladi, starejši, podjetniki in turistični subjekti. Če bi sodili po tem kriteriju, je težko reči, koliko je dejansko tistih, ki menijo, da Rogaška Slatina tega projekta ne potrebuje.”

O preteklih investicijah, o pomislekih o potrebnosti izgradnje povezovalnih krožišč v Ratanski in Žiberniku, o pravilih porabe pridobljenih sredstev, o gospodarskem vplivu v občini, o posledicah korona krize in še čem pa v intervjuju v današnji tiskani izdaji Rogaških novic. (Jože Strniša)