Kulturno gurmansko potepanje po Obsotelju in Kozjanskem

Razvojna agencija Sotla je od leta 2018 kot partner sooblikovala vzpostavitev nove turistične destinacije, ki bo s pomočjo vinskih cest predstavljala kulturno dediščino Slovenije in Hrvaške. V sklopu predstavitve projekta pa so na kulturno gurmansko razvajanje po Obsotelju in Kozjanskem, ki so ga poimenovali ‘V iskanju resnice’, povabili novinarje, predstavnike turističnih agencij in samostojne turistične vodnike.

Projekt čezmejnega sodelovanja Slovenije in Hrvaške ‘In cultura veritas’, v katerem je vodilni partner Zagrebška županija, je na 3. roku javnega poziva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvatska uspešno pridobil sredstva za realizacijo skupnih ciljev nove destinacije. Ob vodilnem partnerju na hrvaški strani v projektu sodelujeta še dva partnerja iz Hrvaške, Muzejski dokumentacijski center in Združenje hrvaških potovalnih agencij. Na slovenski strani pa ob Razvojni agenciji Sotla v projektu sodeluje tudi Občina Šmarje pri Jelšah in Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. Projekt je ovrednoten na 1.003.317 EUR, od tega je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj odobrenih sredstev za 852.819,44 EUR. Kot je v uvodu v kulturno gurmansko potepanje po Obsotelju in Kozjanskem, ki ga je RA Sotla pripravila za novinarje predstavnike turističnih agencij in samostojne turistične vodnike, izpostavila direktorica Bojana Žaberl, je cilj projekta prispevati k privlačnosti, obiskanosti in zaščiti kulturne dediščine področja ter povečanju gospodarske dejavnosti proizvajalcev področja skozi razvoj nove trajnostne čezmejne turistične destinacije, s krepitvijo zmogljivosti lokalnih zainteresiranih strani in celotno promocijo. Kot je še izpostavila, naj bi se ob zaključku projekta rezultati odražali v povečanju števila obiskovalcev na lokacijah kulturne dediščine čezmejnega območja, okrepitvi zmogljivosti ponudnikov storitev za predstavljanje in prodajo ponudne turistične destinacije in pritegnitev obiskovalcev, razvila pa naj bi se nova turistična destinacija, kjer bi bila izvedena vseobsegajoča promocijska kampanja.

Ob omenjenem potepu so se udeleženci najprej zbrali pred Šmarsko vinsko kletjo, ki je bila v sklopu projekta tudi obnovljena. Po okusnem zajtrku, za katerega je poskrbela Gostilna Krpan, so poleg direktorice Bojane Žaberl zbrane nagovorili tudi župan Šmarja Matija Čakš, Tadeja Vodovnik Plevnik je predstavila nekaj resnic o vinu, na različna vprašanja pa so odgovorili tudi prisotni člani Društva vinogradnikov Šmarje pri Jelšah. Udeleženci študijske ture so nato pot nadaljevali v Muzej baroka Šmarje pri Jelšah, kjer jih je sprejela Vlasta Kramperšek Šuc in jim predstavila muzej. Nato se je pot nadaljevala mimo kapelic po Kalvariji do svetega Roka. Gurmansko razvajanje pa je udeležence potem čakalo v vinski kleti Hiše vin Emino v Imenem, kjer je z določenimi podatki postregel Matija Jagrič. Lepe razglede in razgibanost obsoteljsko-kozjanske pokrajine so nato občudovali med panoramsko vožnjo po Šmarsko-virštanjski vinski turistični cesti do vinotoča Gruska, kjer so ob razlagi Marka Mramorja okušali posebnost tega dela, domača peneča vina postrežena z domačim narezkom v hladu vinske trte. Okuse območja pa so za konec zaokrožili s postankom na kmetiji Sinkovič, kjer so skupaj s Katjo Sinkovič spoznali bogat nabor zdravih in okusnih mlečnih izdelkov. Skozi celotno pot je ponudbo destinacije predstavljal vodič Igor Podgoršek.

Vemo, da živimo v nadvse lepih krajih, ki obiskovalcem lahko ponudijo zelo raznoliko ponudbo, ob tovrstnem izletu pa se zaveš še, da domače kraje morda vseeno poznamo premalo in jim posvetimo premalo pozornosti s svojim obiskom. (K. C.)