KS Sveti Florjan: V Strmcu nov vodovod

Kljub deževnemu torkovemu popoldnevu so bili prebivalci naselja Strmec v krajevni skupnosti Sv. Florijan dobre volje, kajti na posebni slovesnosti so obeležili zaključek gradnje tretje faze vodovoda.

Kot je župan mag. Branko Kidrič omenil v uvodnem nagovoru, gre pri tej pridobitvi za izgradnjo vodovodnega omrežja v naselju Strmec pri Sv. Florijanu s priključitvijo na javno vodovodno omrežje, s čimer bo domačijam in vikendom na tem območju omogočen dostop do neoporečne pitne vode. Projekt se je izvajal v treh fazah, tako je bilo v letu 2018 v sklopu 1. in 2. faze zgrajenih 4200 metrov primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja, ki omogočajo enajstim domačijam hišne priključke. Tretja faza se je izvajala v letošnjem letu in je zajemala izgradnjo 2.230 metrov primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja, na katerega se lahko priklopi 7 objektov.

Skupna vrednost projekta je znašala 330.000 evrov, od tega 1. in 2. faza 205.000 evrov ter 3. faza 125.000 evrov, projekt je vodilo javno komunalno podjetje OKP iz Rogaške Slatine, izvajalec del pa je bilo podjetje ZGM d. o. o. iz Brestovca pri Rogaški Slatini.

Z izgradnjo vodovodnega sistema in njegovo priključitvijo na javno vodovodno omrežje se tako oporečni in nezadostni vodni viri nadomeščajo z zdravo in zadostno pitno vodo, istočasno pa se zagotavlja tudi požarna varnost na tem območju.

Kateri projekti so se v letošnjem letu izvedli v Rogaški Slatini in kaj je ob otvoritvi še dejal župan, si preberite v tiskani izdaji Rogaških novic. (Jože Strniša)