KS Sveti Florjan: Po lepši cesti na Ložno

S priložnostno slovesnostjo sosimbolno namenu predali obnovljeni del ceste v Strmcu pri Sv. Florijanu, ki pelje proti Ravnocerju in Ložnemu.

Cesta proti Ravnocerju je precej strma in zato tudi težja za vzdrževanje, je pa zelo pomembna za vse, ki stanujejo ob njej. Kot je na dogodku ob zaključku obnovitvenih del povedal župan občine Rogaška Slatina, so obnovili 500 metrov ceste, ki so jo na novo utrdili, naredili odvodnjavanje in položili novo asfaltno prevleko. Poleg tega so obnovili še poškodovan del ceste pri domačiji Kropec in sanirali plaz, ki je poškodoval cestišče. Dela pri obnovi ceste je opravilo podjetje Marjana Bračuna, vredna so bila 63 tisoč evrov in jih je financirala slatinska občina. Za to pomoč se je županu in občini zahvalil predsednik Sveta KS Sv. Florijan Štefan Ferčec, ki se je zahvalil tudi izvajalcu del za korektno opravljeno delo. Marjanu Bračunu je zahvalo za izvedbo obnove ceste izrekel tudi mag. Branko Kidrič, ki se je obenem zahvali sodelavcema v občinski upravi, Kristijanu Novaku in Polonci Golob Kovačič. »Vesel sem, da sta dogodku, poleg vas domačinov, ki boste obnovljeno cesto najbolj uporabljali, prisotna tudi oba podžupana in člani občinskega sveta. S tem so dokazali, da v naše zaselke ne hodimo samo pred volitvami,« je dejal župan. Sicer je spomnil še, da so se na podobnem dogodku na območju KS Sv. Florijan dobili pred kratkim, ko so namenu predali nov vodovod. Dejal je še, da pospešeno pripravljajo dokumentacijo za gradnjo telovadnice pri šoli Sv. Florijan, ki jo bodo po načrtu zgradili do leta 2022 in bo velika pridobitev za kraj. Župan je dejal še, da so letos v občini Rogaška Slatina namenu predali že kar nekaj investicij. (Jože Strniša)