Kronoterm: Štajerski gospodarski oskar

Podjetje Kronoterm je prejelo ugledno nagrado, štajerskega gospodarskega oskarja, v kategoriji srednje velikih podjetij. Projekt združuje Štajersko gospodarsko zbornico Maribor in Regionalno gospodarsko zbornico Celje, ki si prizadevata spodbujati inovativnost, visoko profesionalnost ter trajnostni razvoj v regiji. Kot poudarjajo v podjetju, so prevzeti in navdušeni nad prejetim prestižnim priznanjem. To je nedvomno motivacija za nadaljnje trdo delo in inovacije v smeri boljše, energetsko učinkovitejše in trajnostno naravnane prihodnosti. Foto: Arhiv podjetja Kronoterm.