Kozje: Proračun v prvem branju težak 4,5 milijona evrov

Svetniki občine Kozje so na 10. redni seji med drugim največ pozornosti namenili obravnavi proračuna za leto 2020 v prvem branju. V proračunu, ki je na odhodkovni strani težak 4,5 milijona evrov, bodo za investicije namenili 1,87 milijona evrov.

Svetniki občine Kozje so na 10. seji obravnavali proračun v prvem branju. Po besedah županje Milence Krajnc, ki je podrobno predstavila proračunske postavke, so ob načrtovanju proračuna ostali na realnih tleh in niso vključevali investicij, za katere že v naprej vedo, da jih ne bi mogli izpeljati. V proračunu, ki na odhodkovni strani znaša 4,5 milijona evrov, je 1,87 milijona evrov namenjenih za investicijske odhodke in transferje. Med največjimi investicijami leta 2020 je županja izpostavila ureditev bivanjskih kapacitet na gradu Podsreda, ureditev in energetsko sanacijo Kobejeve hiše, v prostorih nekdanje pošte bodo uredili prostore za medgeneracijsko druženje, energetsko bodo sanirali del Zdravstvenega doma Kozje. Še naprej bodo veliko vlagali v ureditev cestne infrastrukture in kolesarskih stez, prav tako pa bodo zgradili nadomestni most čez potok Bistrica pri Levstikovem mlinu pri Podsredi, uredili bodo sredico v krožišču pri poslovno-obrtniški coni v Kozjem, obnovili lokalno cesto Kračica na Vetrnik in cesto Ješovec–Zdole. Na vodovodnem področju načrtujejo izgradnjo vodovodnega omrežja Osredek–Preska, prav tako pa nameravajo sanirati vodovodno omrežje in zgraditi dodaten vodohram v Podsredi. Po besedah Krajnčeve naj bi v letu 2020 pripravili projektno dokumentacijo za ureditev trga Pilštanj, urediti nameravajo poslovilno vežico v Dobležičah, na Bučah bodo obnovili škarpo in varovalno ograjo pri pokopališču, prav tako pa bodo sofinancirali obnovo zvonika na tamkajšnji cerkvi, urediti nameravajo tudi cerkev na Gradišču. Tudi v prihodnje bodo del sredstev namenili razvoju gospodarstva in s tem sofinanciranju stroškov potencialnim vlagateljem, poskrbeli bodo za šolstvo v Kozjem in v Lesičnem, prav tako pa bodo kar nekaj sredstev namenili za zaščito in reševanje. Še naprej se bodo trudili za spodbujanje višje rodnosti, zato so sprejeli, da ob rojstvu otroka sredstva, ki jih namenijo, zvišajo z 200 na 300 evrov. (Karmen Cvirn)