Kozje: Na gradu Podsreda so se zbrali gospodarstveniki in podjetniki občine Kozje

Na Gradu Podsreda so se na povabilo Občine Kozje zbrali gospodarstveniki in podjetniki omenjene občine, ki so bili poleg nagovora županje Milence Krajnc deležni nagovora gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, poleg tega pa so prisluhnili predstavitvi podjetniške poti Franca Mlakarja, direktorja podjetja Termoglas, ki po svoji poti stopa že skoraj štiri desetletja.

Uvodoma je županja Milenca Krajnc pozdravila vse gospodarstvenike in podjetnike občine Kozje, še posebej pa gosta ter jim zaželela prijetno bivanje v občini Kozje, kjer se prepletajo naravne in kulturne danosti. Veselilo jo je dejstvo, da je lahko gospodarstvenike pozdravila v tako velikem številu, kar po besedah Krajnčeve pomeni, da so zametki gospodarstva dobri. Še posebej se je to izkazalo na Prazniku kozjanskega jabolka, ko so bili na stojnicah predstavljeni različni domači produkti, obiskovalci pa so znali povedati, da Kozjansko vedno znova preseneča in navdušuje. “Seveda si razvoja želimo tudi v lokalni skupnosti, zato se trudimo vzpostavljati pogoje za gospodarstvo, podjetništvo in obrtništvo. Tako preko različnih oblik subvencij zagotavljamo sredstva za samozaposlitve, nove zaposlitve, prav tako pa zagotavljamo tudi sredstva za promocijo. Seveda teh sredstev ni nikoli dovolj, se pa trudimo, da jih je vsako leto več, prav tako pa se trudimo zagotavljati tiste osnovne možnosti za razvoj gospodarstva. Tako je bila pred leti vzpostavljena obrtno podjetniška poslovna cona, v kateri imamo v danem trenutku dva gospodarska subjekta. To cono oglašujemo na najrazličnejše načine, v letošnjem letu pa smo z odlokom na tem delu za investitorje, ki so pripravljeni investirati v to cono, zmanjšali komunalni prispevek.« je dejala Krajnčeva.

V nadaljevanju je zbrane nagovoril predsednik odbora za gospodarstvo v občini Kozje Boštjan Prešiček, ki je na kratko predstavil osrednjega gosta Franca Mlakarja, še preden pa sta besedo dobila minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in direktor podjetja Termoglas Franc Mlakar, pa je zbranim aktivnosti točke Spot svetovanje predstavila Metka Kovačič z Razvojne agencije Sotla.

V nadaljevanju je minister izpostavil težave v slovenskem gospodarstvu, ki so vezane predvsem na zaposlovanje, Franc Mlakar pa je predstavil razvojno pot podjetja, katerega začetki segajo v leto 1980. Po besedah Mlakarja se je v teh štirih desetletjih marsikaj spremenilo, velikokrat pa so se tudi zamajala tla pod nogami, ki pa so ob dobrem, tehtnem razmisleku vedno prinesla rešitve in nove podjetniške priložnosti, ki so vodilo podjetja še danes.

Več o samem razvoju podjetniške poti Franca Mlakarja ter o kritičnosti ministra Počivalška do prevelike socialnosti pa v tiskani izdaji Rogaških novic. (Karmen Cvirn)