Kozjanskemu parku mednarodna nagrada Melina Mercouri

Kozjanski regijski park je prejemnik svetovne mednarodne nagrade Melina Mercouri, ki se pod okriljem Unesca podeljuje na področju varstva in upravljanja kulturnih krajin. Nagrada, ki se podeljuje vsaki dve leti, bo Sloveniji podeljena prvič, v ponedeljek pa so jo v Parizu prevzele predstavnice Kozjanskega parka.

Slovenija je k Unescu pristopila leta 1992, Kozjanski park pa je del Unesca od leta 2010, ko sta bila Kozjansko in Obsotelje sprejeta v mednarodno mrežo biosfernih območij v okviru programa Človek in biosfera pod okriljem Unesca. Poslanstvo te organizacije pri nas izpolnjuje Slovenska nacionalna komisija, ki jo je ustanovila vlada in katere urad deluje znotraj Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Članica te komisije je tudi direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst.

Mednarodna nagrada Melina Mercouri je nastala leta 1995 pod okriljem partnerstva Unescove svetovne dediščine in grške vlade, podeljuje pa se za izjemno delovanje na področju varstva in upravljanja svetovnih kulturnih krajin. Poimenovana je po Melini Mercouri, nekdanji grški kulturni ministrici in močni zagovornici integrirane varstvene politike. Unesco poziv za nominacijo za nagrado razpisuje vsaki dve leti in letos spomladi so nominacijo zanjo oddali tudi v Kozjanskem parku. Po besedah direktorice parka Mojce Kunst so tudi s tem dejanjem želeli opomniti na 40-letnico Kozjanskega regijskega parka in njihovega odgovornega odnosa do naravnih in kulturnih vrednot ter tkanje pomembnih niti s prebivalci in ustanovami znotraj prostora parka. Nad prijavo na natečaj sta bdeli krajinska arhitektka Vesna Zakonjšek in geografinja Barbara Ploštajner, ki sta pripravili tudi vso zahtevano razpisno dokumentacijo. »Nagrado dojemamo kot priznanje, da smo 40 let sestavljali pravilne odločitve, aktivnosti, dejanja, kar so opazili tudi v Parizu na sedežu Unesca,« ponosno pove Zakonjškova ter dodaja, da so v procesu prijavljanja na natečaj intenzivno sodelovali s konservatorko Andrejo Mihelčič Koželj iz Območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Celje.

Na poziv za nominacijo za nagrado Melina Mercouri se prijavi okoli 50 prijaviteljev iz vsega sveta. Letos se nagrada podeljuje osmič. Javni zavod Kozjanski park je bil izbran med več kot 47 prijavljenimi nominacijami za nagrado kulturne krajine in bo prejel 30.000 dolarjev za nadaljnje delo. Kot so zapisali podeljevalci nagrade, v Kozjanskem parku upravljajo z izjemnim območjem v Sloveniji, ki obsega skupaj 314 enot nepremične kulturne dediščine in 66 naravnih vrednot. Za pestro krajino so značilni predalpski gozdnati hribi, ki se zlivajo v razgibano gričevje, to pa nato preide v rodovitno ravnino ob reki Sotli. Najpomembnejši elementi te kulturne krajine so travniški sadovnjaki in sadni vrtovi, ki pomembno prispevajo k izjemni biotski raznovrstnosti območja. Visoka stopnja biotske raznovrstnosti uvršča Kozjanski park med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj spada večji del parka v evropsko pomembna posebna varstvena območja NATURA 2000. (K. C.)

Oglas